https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

04 stycznia 2024

Zwycięstwo w sądzie. Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

twitter koronawirus
fb koronawirus
linkedin
Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
14 maja 2024
W dzisiejszym świecie pełnym biurokracji i skomplikowanych procedur administracyjnych, łatwo jest zapomnieć o ważnych formalnościach. Taka nieuwaga może nieść za
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.

W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość e-mail. W tym wpisie wyjaśniamy kluczowe aspekty tej sprawy, podkreślając znaczenie ochrony praw pracowników w dobie cyfryzacji procesów pracy. Sprawa była prowadzona przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi. 

Tło Sprawy: Zwolnienie za Pośrednictwem E-maila

 

Nasz klient, został zwolniony przez swojego pracodawcę za pośrednictwem e-maila, który nie posiadał odpowiedniego certyfikowanego podpisu elektronicznego. Sąd uznał, że takie działanie stanowi wadliwe i nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę.

 

Kluczowe Argumenty i Wyrok Sądu

Sąd podkreślił, że zwolnienie za pośrednictwem e-maila, bez odpowiedniego certyfikowanego podpisu elektronicznego, nie spełnia wymogów formalnych określonych w Kodeksie Pracy. To istotne, gdyż w dobie cyfrowych środków komunikacji, prawidłowe zachowanie form jest gwarancją praw pracowniczych. Nawet w cyfrowej erze, formalności prawne, takie jak własnoręczny podpis lub jego odpowiednik cyfrowy, są niezbędne dla ważności działań prawnych. W związku z powyższym sąd zasądził na rzecz pracownika równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia czyli w tym przypadku łączną kwotę bliską 15 tyś. zł! Jak widać błędy pracodawcy mogą być kosztowne. Dodatkowo pracodawca musiał wypłacić pracownikowi kwotę 13.418 zł tytułem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, ale to już historia na kolejny wpis. 

 

To zwycięstwo w sądzie nie tylko przywraca sprawiedliwość naszej klientce, ale także stanowi przestrogę dla pracodawców, którzy mogą próbować obejść formalności prawne w erze cyfrowej. Jako kancelaria, jesteśmy dumni, że mogliśmy przyczynić się do ochrony i wzmocnienia praw pracowników.

 

Forma rozwiązania umowy o pracę

 

Jak wynika z powyższego, rozwiązanie umowy o pracę może być skomplikowanym procesem, zwłaszcza jeśli chodzi o ustalenie formy, w jakiej powinno się to odbyć. Czy istnieje w ogóle możliwość, aby zrobić to legalne, aby sposób rozwiązania umowy był ważny?

 

W kontekście rozwiązania umowy o pracę za pomocą wiadomości e-mail, istnieje kilka kluczowych aspektów, które mogą wpływać na skuteczność takiego rozwiązania. Przede wszystkim, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi zostać dostarczone do drugiej strony w taki sposób, żeby mogła zapoznać się z jego treścią. Oznacza to, że osoba, która otrzymuje wiadomość e-mail, musi mieć dostęp do swojej skrzynki pocztowej i być w stanie otworzyć i przeczytać wiadomość. Ponadto, ważne jest, aby wiadomość e-mail zawierała treść oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w sposób jasny i jednoznaczny.

 

Kolejną kwestią, która ma znaczenie dla skuteczności rozwiązania umowy o pracę za pomocą wiadomości e-mail, jest zachowanie formy pisemnej. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, rozwiązanie umowy o pracę powinno odbyć się na piśmie. Art. 30 § 3 Kodeksu pracy stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. Zgodnie z art. 78 Kodeksu cywilnego, do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

 

W temacie rozwiązania umowy o pracę za pomocą wiadomości e-mail, Sąd Najwyższy wypowiedział się w wyroku z dnia 24 sierpnia 2009 r., I PK 58/09, w którym to stwierdza, że oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę złożone w formie elektronicznej nie narusza wymogu formy pisemnej, jeśli jest opatrzone bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym. Jednakże, podpisanie dokumentu elektronicznego za pomocą zwykłego podpisu elektronicznego nie jest równoważne z pisemnym oświadczeniem.

 

Orzecznictwo sądowe dotyczące rozwiązania umowy o pracę za pomocą wiadomości e-mail

 

Można uznać, iż w orzecznictwie sądowym przyjął się pogląd, zgodnie z którym rozwiązanie umowy o pracę za pomocą wiadomości e-mail jeśli wiadomość ta nie była opatrzona bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym jest co prawda skuteczne, jednakże wadliwe. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na pogląd Sądu Najwyższego w wyrok z 5 maja 2016 r. (sygn. akt II UK 280/15), w którym to stwierdził, że oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę, może być wyrażone przez każde zachowanie, ujawniające wolę w sposób dostateczny, a więc także w sposób dorozumiany, mimo jego formalnej wadliwości (art. 30 § 3 K.p.). Oświadczenie w takiej formie (ustnej, w rozmowie telefonicznej) nie powoduje nieważności dokonanej czynności prawnej, aczkolwiek upoważnia pracownika do wystąpienia na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem przewidzianym przepisami prawa.

 

Kolejnym ciekawym rozstrzygnięciem z punktu widzenia badanego zagadnienia, jest wyrok z dnia 18 stycznia 2007 r.  o sygn. akt II PK 178/06, OSNP 2008/5-6/59, w którym to Sąd Najwyższy uznał natomiast, że wysłanie przez pracodawcę identycznej treści oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę, które dotarło do pracownika wcześniej w postaci elektronicznej i później przesyłką pocztową, nie narusza wymagania wypowiedzenia na piśmie.

 

Wnioski

 

Rozwiązanie umowy o pracę za pomocą wiadomości e-mail jest tematem, który budzi wiele kontrowersji. Zgodnie z przepisami prawa, oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno zostać złożone na piśmie. Wiadomość e-mail może być uznana za formę pisemną, jeśli jest opatrzona bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym. W związku z powyższym, zawsze zaleca się skonsultowanie z prawnikiem, aby uzyskać dokładne informacje na temat skuteczności rozwiązania umowy o pracę za pomocą wiadomości e-mail. Każda sytuacja może być inna, a interpretacje prawa mogą się różnić w zależności od okoliczności i orzecznictwa sądowego.

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak