https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

Gałąź prawa związana ze stosunkiem pracy, określająca prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) Łódź - porady

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka w Łodzi specjalizuje się w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS).

 

Świadczona obsługa koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

Prawo pracy dla pracownika (prawa pracownicze):

 

 • Reprezentowanie klientów w sprawach sądowych w sprawach prawa pracy m.in. dotyczących zwolnień pracowników, ustalenia istnienia stosunku pracy,

 

 • Wypowiedzenia umowy o pracę w trybie zwykłym lub trybie natychmiastowych (dyscyplinarnym),

 

 • Sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz nadgodzin,

 

 • Mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminacja,

 

 • Wypadki przy pracy, dochodzenie odszkodowań i postępowania powypadkowe.

 

 • Reprezentowanie klientów w trakcie kontroli ZUS oraz w postępowaniach sądowych w sprawach sądowych z odwołań od decyzji ZUS.

 

 • Sporządzanie pism i odwołań od decyzji ZUS. 

 

Prawo pracy dla pracodawcy:

 

 • Przeprowadzanie audytów mających na celu weryfikację dokumentacji i działań pracodawcy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, BHP i ZUS. 

 

 • Przygotowanie procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, zmierzające do ograniczenia potencjalnej odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu i dyskryminacji.

 

 • Doradztwo w sprawach z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • Wsparcie w zakresie outsourcingu usług oraz korzystania z pracowników zewnętrznych.

 

Oferta obsługi prawnej skierowana jest do osób fizycznych, jak również do przedsiębiorstw. Kancelaria świadczy pomoc pracownikom oraz zapewnia właściwe wdrożenie w życie przepisów prawa pracy, w sposób dostosowany do potrzeb biznesowych.

 

Sprawy prowadzone przez kancelarię z dziedziny prawa pracy:

 

sprawy pracownicze i ZUS łódź

 

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Najczęstszym rodzajem sporów w jakim kancelaria reprezentuje klientów, są sprawy dotyczące niezgodnego z prawem, bądź nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. 

 
Umowa o pracę można rozwiązać w kilka sposób.
 • na mocy porozumienia stron,
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem),
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia),
 • z upływem czasu, na który była zawarta, w przypadku umów o pracę zawartych na czas oznaczony. 

 

Wypowiedzenie umowy o prace za wypowiedzeniem jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy. W wyroku z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 419/97 Sąd Najwyższy, stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, skoro wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy. Brak oczekiwanej przez pracodawcę dbałości, staranności i uwagi w wykonywaniu obowiązków, w pełni uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

 

Za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania, bądź przywrócenia do pracy.

 

W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (tak stanowi art. 45 § 1 k.p.).

 

Publikacje w mediach:

 

Jak legalnie dorobić na urlopie macierzyńskim? Bankier.pl, 21.02.2021r.

Publikacja dostępna pod adresem - www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-legalnie-dorobic-na-urlopie-macierzynskim-8055895.html 

Najlepsi 2021, 2022 i 2023

wśród Specjalistów od Prawa Pracy w Łodzi

 

Blog prawa pracy

23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
Specjalista od prawa pracy. Kancelaria prawo pracy i ZUS Łódź

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak