13 września 2020
W dniu 21 sierpnia 2020 r. do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew złożony przez Rzecznika Finansowego. Sprawa dotyczyła możliwości wprowadzenia w błąd klienta w trakcie proponowania nabycia i oferowania obligacji korporacyjnych spółki GetBack S.A.
24 lipca 2020
Dnia 22 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 31/19, podjął uchwałę w sprawie kosztów opieki nad poszkodowanymi. W sentencji uchwały stwierdził, że: „Poszkodowany, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się na podstawie art. 444 § 1
04 maja 2020
Znamy wytyczne dla funkcjonowania obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 (galerii handlowych, parków handlowych i obiektów handlowych nieprowadzących przeważającej  działalności spożywczej) w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
16 kwietnia 2020
Miała być pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej, tymczasem jest płatna usługa. Dodatkowo podpisywane aneksy mogą spowodować w przyszłości problemy dla konsumentów. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych przez banki. Jak się okazuje, zaproponowane przez banki rozwiązania, często z
04 kwietnia 2020
W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epidemiczny wywołuje dla przedsiębiorców, istnieje możliwość ubiegania się przez nich o udzielanie pożyczki. Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. W ramach akcji #RatujBiznes
02 kwietnia 2020
Informujemy, iż dnia 2 kwietnia 2020 r. Kancelaria Adwokata Jarosława Baraniaka przyłączyła do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców #RatujBiznes. W ramach akcji kancelaria nieodpłatnie będzie udzielać pomocy w zakresie informowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych.
Najnowsze informacje prawne

Aktualności prawne

Najważniejsze informacje prawne, gospodarcze i polityczne. 

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/

Łódź, Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak

Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl