Prawo bankowe i finansowe - Prawnik Łódź

Prywatne prawo bankowe reguluje zasady zawierania i wykonywania umów zawieranych przez klientów z bankami.

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Publikacje z zakresu bankowości

Prawo bankowe i finansowe to jeden z głównych obszarów, w których specjalizuje się Kancelaria Jarosława Baraniaka. Z uwagi na posiadane doświadczenie, reprezentuje osoby fizyczne (konsumentów) oraz przedsiębiorców, w postępowaniach przeciwko bankom i instytucjom finansowym.

 

Świadczona obsługa koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

  • Kredyty frankowe

 

Reprezentacja osób, które zaciągnęły kredyty we frankach szwajcarskich (CHF)(mieszkaniowe, hipoteczne) denominowane lub indeksowane w procesach przeciwko bankom. Przed przyjęciem zlecenia Kancelaria dokonuje bezpłatnej analizy umowy kredytowej, wyliczenia wysokości ewentualnych roszczeń oraz przedstawi możliwe rozwiązania.

 

Zapraszamy do zapoznania się poradnikiem frankowicza, w którym znajdują się odpowiedzi na najczęstsze pytań dotyczące spraw frankowych.  

 

  • Zwroty prowizji bankowych

 

Dochodzenie roszczeń od banków w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Kancelaria dokona bezpłatnej analizy dokumentacji kredytowej w celu zweryfikowania możliwości dochodzenia roszczeń oraz ustalenia ich wysokości. Źródłem roszczenia jest art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1083), w myśl treści którego, w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Podstawą analizy są kopie umów kredytów/pożyczek.

 

  • Polislokaty

 

Dochodzenie roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Polislokaty) oraz Ubezpieczeniami Niskiego Wkładu Własnego. Odzyskiwanie opłat likwidacyjnych pobranych przy rozwiązaniu umów.

 

  • Umowy zawierane przez konsumentów z bankami

 

Reprezentacja konsumentów w sporach z bankami w zakresie roszczeń pieniężnych, niewykonania lub nienależytego wykonania czynności bankowych. Opinie prawne związane z kredytami konsumenckimi, odpowiedzialnością banków wobec klientów. Zgodność postanowień umownych z przepisami prawa oraz bankowością elektroniczną. Analiza umów kredytowych oraz innych umów zawieranych z bankami.

 

W przypadku zainteresowania poprowadzenia przez kancelarię sprawy dotyczącej kredytu we franku szwajcarskim, prosimy o kontakt na dedykowany do tego rodzaju spraw, adres poczty elektronicznej: franki@kancelariabaraniak.pl

 

04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie

Bankowość i Finanse

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/

Skontaktuj się 

Łódź, Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak

Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl