Prawo i sprawy cywilne - Prawnik Łódź

Gałąź prawa obejmująca zespół norm prawnych regulujących stosunki między podmiotami prawa prywatnego.

Publikacje z zakresu prawa cywilnego

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka w Łodzi specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. 

 

W tym w sprawach dotyczących stosunków własnościowych, jak również spraw odszkodowawczych. Praktycznie każdy przejaw aktywności znajduje odzwierciedlenie w przepisach kodeksu cywilnego. Pomagamy klientom w zakresie prawa cywilnego, na terenie całego województwa łódzkiego, w szczególności w Łodzi, Zgierzu i Kutnie. 

 

Kancelaria zapewnia prawną przy realizacji umów, na każdym etapie ich wykonywania. W ramach usług oferujemy również pomoc prawną w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.

 

Świadczona obsługa koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

  • sporządzanie analiz i opinii prawnych,

 

  • sporządzanie, wykonywanie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych,

 

  • prowadzenie spraw dotyczących ochrony dóbr osobistych,

 

  • dochodzenie odszkodowań (m.in. w związku z wypadkami komunikacyjnymi),

 

  • sporządzanie pism procesowych, m.in.: pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, apelacja, zażalenia, wnioski o zabezpieczenie, wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

 

  • prowadzenie spraw w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (upadłość konsumencka),

 

  • prowadzenie spraw związanych z nieruchomościami, w postępowaniu wieczystoksięgowym, sprawy o zasiedzenie, oraz dotyczących umów  deweloperskich, najmu, dzierżawy.

 

 

♦ Kompendium wiedzy z dziedziny prawa i postępowania cywilnego ♦

 

 

 

30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
16 stycznia 2020
Szacowana rentowność wynajmu lokali mieszkali w największych ośrodkach miejskich sięga dziś ok. 4–6 proc. To dużo więcej niż średnia rentowność
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w

Prawo i sprawy cywilne Łódź

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.