Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Prawo autorskie i własność intelektualna - Prawnik Łódź

Zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, a także ogół praw przysługujących autorowi utworu. 

Publikacje z zakresu prawa autorskiego

Kancelaria Jarosława Baraniaka w Łodzi specjalizuje się w świadczeniu profesjonalnych usług z zakresu szeroko rozumianego prawa autorskiego. 

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Ochrona praw autorskich rozpoczyna się z chwilą ustalenia utworu, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności. Utwór nie musi przy tym być skończony.

 

Pomagamy klientom w zakresie prawa autorskiego i własności intelektualnej, na terenie całego województwa łódzkiego, w szczególności w Łodzi. 

 

Świadczona obsługa koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

  • sporządzanie, wykonywanie i rozwiązywanie umów licencyjnych, sublicencyjnych oraz umów o przeniesienie praw autorskich majątkowych.

 

  • reprezentacja oraz prowadzenie spraw dotyczących zaprzestania naruszeń praw autorskich, o odszkodowania z tego tytułu.

 

  • ochrona wizerunku, ochrona przed naruszaniem praw autorskich.

 

  • sporządzenie i opiniowanie umów dotyczących praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych.

 

  • rejestracja i ochrona znaków towarowych oraz praw patentowych.

 

  • reprezentowanie i prowadzenie sporów dotyczących obrotu oraz ochrony praw własności intelektualnej.

 

♦ Sprawy prowadzone przez kancelarię z dziedziny prawa autorskiego i własności intelektualnej ♦

 

 

 

Czym jest utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?

 

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). O powstaniu prawa autorskiego nie decyduje stopień wartości opracowanego dzieła. Nawet niewielkie znaczeniowo opracowania, byleby cechował je element twórczości autora, mogą stanowić przedmiot ochrony autorskiej w rozumieniu art. 1 prawa autorskiego.

 

Czy przygotowanie i przeprowadzenie wykładu stanowi utwór?

 

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 23 stycznia 2020 r. sygn. akt II GSK 3661/17 dokonał analizy po kątem stwierdzenia czy przygotowanie i wygłoszenie wykładu na wskazany temat może stanowić utwór. Sąd uznał, iż warunkiem, aby wykładowi można było przypisać cechy utworu, jest spełnienie przezeń wyłącznie naukowego, niestandardowego charakteru, niepowtarzalności, wypełnienie kryteriów twórczego i indywidualnego dzieła naukowego, a nie - posiadania charakteru odtwórczego, polegającego jedynie na wykonywaniu czynności wymagających określonej wiedzy i zdolności do jej przekazania.

 

Pojęcie utworu w procesie budowlanym.

 

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r., sygn. akt I AGa 270/18, uznał iż utworem jest nie tylko obiekt budowlany ale także rysunek obiektu, plan lub inne ustalenie (w domyśle jego formy). Przedstawienie autorskiej niestandardowej wizji bryły budynku: w jej kształcie, kolorystyce jest wystarczające do uznania, że opublikowano utwór plastyczny. Ochronie prawa autorskiego nie podlega oczywiście samo techniczne rozwiązanie zawarte w dokumentacji, gdyż z reguły stoi temu na przeszkodzie brak cechy indywidualności, ale może ona objąć zarówno "dzieła techniczne" jako całość dokumentacji projektowej jeżeli konkretna dokumentacja ma cechy wyróżniające i zawiera - uzyskane przy wykorzystaniu swobody twórczej - jak i poszczególne jej części obejmujące swoiste cechy osiągnięte dzięki indywidualnemu wkładowi pracy twórczej autora. Cechy wyróżniające, indywidualne mogą więc także dotyczyć fragmentów tej dokumentacji jako przejaw działalności twórczej o jakim mowa w art. 1 ust1 prawa autorskiego.

23 stycznia 2020
W ostatnim czasie media obiegła informacja o tym, iż polski piłkarz Krzysztof Piątek zastrzegł swój znak rozpoznawczy, tzw. cieszynkę, jako

Publikacje z zakresu prawa autorskiego

30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w

Prawo autorskie i własność intelektualna

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/