https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

14 maja 2024

Zwycięstwo nad ZUS: Kancelaria obroniła klienta przed koniecznością uiszczenia składek za nieprowadzoną działalność gospodarczą

założenie i prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z wieloma aspektami prawnymi, których należy być świadomym zaczynając sprzedaż online
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych
sankcja kredytu darmowego
sankcja kredytu darmowego
sankcja kredytu darmowego
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
14 maja 2024
W dzisiejszym świecie pełnym biurokracji i skomplikowanych procedur administracyjnych, łatwo jest zapomnieć o ważnych formalnościach. Taka nieuwaga może nieść za
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
sankcja kredytu darmowego

W dzisiejszym świecie pełnym biurokracji i skomplikowanych procedur administracyjnych, łatwo jest zapomnieć o ważnych formalnościach. Taka nieuwaga może nieść za sobą poważne konsekwencje finansowe. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy, że niewykreślenie działalności gospodarczej z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) może wiązać się z obowiązkiem płatności składek. Jak się bronić w takiej sytuacji? Prezentujemy studium przypadku, w którym nasza kancelaria skutecznie obroniła klienta przed nieuzasadnionymi obciążeniami ze strony ZUS.

Wprowadzenie do problemu niezarejestrowanej działalności

 

Nasz klient, pomimo że formalnie figurował jako przedsiębiorca w CEIDG, rzeczywiście zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej kilka lat temu, ale zapomniał o oficjalnym wyrejestrowaniu się. ZUS wydał decyzję o zobowiązaniu do zapłaty zaległych składek ubezpieczeniowych, Decyzja ta postawiła naszego klienta w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Dzięki starannej analizie prawnej, odpowiedniej argumentacji procesowej i skutecznemu reprezentowaniu klienta przed sądem, udało się osiągnąć korzystne rozstrzygnięcie sprawy.

 

Studium przypadku: Obrona przed ZUS i uniknięcie płatności składek

 

W toku prowadzenia sprawy przed ZUS-em oraz w odpowiedzi na postępowanie sądowe, nasza kancelaria podjęła szereg kroków mających na celu udowodnienie braku podstaw do naliczania składek za okres, w którym klient nie prowadził faktycznej działalności gospodarczej. Opierając się na dokładnej analizie faktów oraz przepisów prawa, przedstawiliśmy obszerne uzasadnienie prawne, które miało kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, działalność gospodarcza to nie tylko formalny wpis do CEIDG, ale przede wszystkim rzeczywiste prowadzenie działalności zarobkowej w sposób zorganizowany i ciągły. W trakcie sprawy sądowej ustaliliśmy, że w okresie objętym roszczeniem ZUS, klient naszej kancelarii, nie wykonywał żadnych czynności w ramach zarejestrowanej działalności. Dowodami na brak rzeczywistej działalności były między innymi zeznania świadków jak i roczne deklaracje PIT, które jednoznacznie wskazywały na brak przychodów oraz kosztów związanych z działalnością gospodarczą w spornym okresie.

 

Argumentowaliśmy również, że samo istnienie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej ma charakter deklaratoryjny i nie może być równoznaczne z faktycznym prowadzeniem działalności gospodarczej. To domniemanie prawne można obalić, przedstawiając dowody na brak rzeczywistej działalności, co w przypadku naszego klienta zostało dokładnie udokumentowane.

 

Orzecznictwo sądów w sprawie działalności niewykonywanej a obowiązek płatności składek

 

Przypomnieliśmy także o orzecznictwie że w orzecznictwie Sądu Najwyższego ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym istnienie wpisu do ewidencji nie przesądza o faktycznym prowadzeniu działalności gospodarczej, jednakże prowadzi do domniemania prawnego, według którego osoba wpisana do ewidencji, która nie zgłosiła zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jest traktowana jako prowadząca taką działalność. Domniemanie to może być obalone w drodze przeprowadzenia przeciwdowodu, który obciąża stronę twierdzącą o faktach przeciwnych twierdzeniom wynikającym z domniemania. Do sfery ustaleń faktycznych należy, czy działalność gospodarcza rzeczywiście jest wykonywana, czy też zaprzestano jej prowadzenia lub w ogóle nie podjęto, co powoduje wyłączenie z obowiązku ubezpieczenia. Obowiązek ubezpieczenia osoby prowadzącej pozarolniczą działalność – w tym działalność gospodarczą – wynika bowiem z faktycznego prowadzenia tej działalności (por. wyrok SN z dnia 19 marca 2007 r. sygn. III UK 133/06, wyrok SN z dnia 22 lutego 2010 r., sygn. I UK 240/09, wyrok SN z dnia 19 lutego 2010 r. sygn. II UK 186/09; wyrok SN z dnia 11 lutego 2010 r. sygn. I UK 221/09).

 

Argumentacja sądu i rozstrzygnięcie

 

Sąd Okręgowy, wnikliwie przeanalizował zebrane dowody oraz argumenty stron, osiągając jednomyślne wnioski. Materiał dowodowy zgromadzony w postępowaniu wykazał, że odwołujący nie wykonywał jakichkolwiek czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Nie zabiegał i nie czynił starań o pozyskanie klientów, nie podejmował żadnych kroków umożliwiających uzyskanie dochodów z tego tytułu, nie ponosił żadnych kosztów z tym związanych, nie miał sprzętu firmowego - narzędzi do wykonywania działalności, nie wystawiał faktur, nie miał możliwości uzyskania przychodu i żadnego przychodu ze wskazanej działalności nie osiągał. Powyższe potwierdzała zarówno dostępna dokumentacja finansowa informacje z Urzędu Skarbowego oraz zeznania przesłuchanych w procesie świadków i wnioskodawcy. Na tej podstawie sąd uznał, że brak było podstaw do klasyfikacji tej formalnie zarejestrowanej działalności jako źródła przychodów, co z kolei determinuje brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wskazano, że podstawą do opłacania składek jest nie sama rejestracja działalności, ale realne uzyskiwanie z niej przychodów.

Sąd przywołał również istotne przepisy prawa, w tym art. 82 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, podkreślając, że obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne powstaje tylko wtedy, gdy zarejestrowana działalność faktycznie generuje przychody.

 

Znaczenie wyroku i jego wpływ na praktykę biznesową

 

W wyniku tego sąd uchylił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczącą zobowiązania do zapłaty zaległych składek ubezpieczeniowych, podkreślając, że w analizowanym okresie nasz klient nie miał obowiązku ich opłacania. Rozstrzygnięcie to stanowi ważny przykład w kontekście interpretacji obowiązków płatniczych wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, a także podkreśla znaczenie dokładnej analizy indywidualnych okoliczności każdej sprawy.

 

Dzięki starannej pracy naszej kancelarii oraz skutecznej argumentacji przed sądem, udało się uniknąć niesłusznych obciążeń finansowych naszego klienta, co stanowi istotne zwycięstwo w kontekście obrony praw przedsiębiorców w obliczu biurokratycznych wymogów.

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak