Wypadek w drodze z pracy - cel drogi.

 
Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 9 czerwca 1998 r. III AUa 108/98 stwierdził, że istotą uznania zdarzenia za wypadek w drodze z pracy jest, aby pracownik wykonywał drogę z pracy do domu. Nie wystarcza więc, wykonywanie drogi z pracy bez względu na miejsce docelowe tej drogi. Istotną przesłanką nie jest jedynie opuszczenie miejsca pracy po jej zakończeniu, ale również opuszczenie tego miejsca w celu udania się do domu.
 

Kiedy rozpoczyna się droga do pracy?

 
Odnosząc się bezpośrednio do pytania, kiedy rozpoczyna się droga do pracy, wyjaśnić należy, iż przepisy nie wskazują w sposób precyzyjny, punktu początkowego drogi do pracy, posługując się jedynie określeniem „z domu”. W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się jednak, że droga z domu do pracy zaczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika drzwi domu (mieszkania), w którym mieszka i kończy się również na granicy terenu zakładu pracy. W przypadku, gdy pracownik zajmuje wyodrębniony lokal mieszkalny w budynku wielomieszkaniowym, wówczas przez określenie „dom”, należy rozumieć jego mieszkanie. Z chwilą, opuszczenia mieszkania w celu udania się bezpośrednio do pracy, pracownik znajduje się już w drodze do pracy. Jeżeli natomiast pracownik mieszka w domu jednorodzinnym i dom ten w całości stanowi jego mieszkanie, to drogę do pracy rozpoczyna on po przekroczeniu progu dom. Sąd Najwyższy stwierdził tak m.in. w wyroku z dnia 25 stycznia 1980 r., sygn. akt III URN 59/79, wyjaśniając, że pracownik rozpoczyna drogę do pracy po przekroczeniu progu swego mieszkania, co w przypadku zamieszkiwania w budynku jednomieszkaniowym oznacza przekroczenie progu domu. Natomiast w uchwale z dnia 15 listopada 1978 r., sygn. akt III PZP 12/78 wyjaśnił, że za wypadek przy pracy należy uznać także wypadek, jakiemu uległ pracownik udający się do pracy po wyjściu z domu, choćby zdarzenie nastąpiło na terenie jego nieruchomości ("obejścia").
 
Kryterium własności nieruchomości.
 
Warto również zauważyć, iż przepisy wyjaśniające pojęcie drogi do pracy w ogóle nie nawiązują do kryterium własności nieruchomości pracownika i nie traktują tego elementu jako mającego znaczenie dla określenia tej drogi. Takie założenie doprowadziłoby do różnego traktowania drogi do pracy w zależności od stwierdzenia, czy wypadek dotyczy właściciela nieruchomości czy też innego pracownika. W praktyce prowadziłoby to do takich rozwiązań, że jeśli w tym samym miejscu (np. na terenie posesji) ulegliby jednocześnie wypadkowi udający się do pracy właściciel nieruchomości i lokator, w stosunku do pierwszego nie byłby to wypadek w drodze do pracy, natomiast drugi uległby takiemu wypadkowi.

 

Wypadek w drodze lub z pracy a zasiłek.

 

Warto również zauważyć, iż w sytuacji wypadku w drodze lub z pracy, poszkodowanemu przysługuj prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. 

 

Słowa kluczowe: wypadek w drodze do pracy, wypadek z pracy, początek drogi do pracy. 

 

Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Wypadek w drodze do pracy - kiedy rozpoczyna się droga do pracy
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w obecnej sytuacji jedyny możliwy kanał sprzedaży. Jednak założenie i prowadzenie
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania
Wypadek w drodze do pracy - kiedy rozpoczyna się droga do pracy
Wypadek w drodze do pracy - kiedy rozpoczyna się droga do pracy
Wypadek w drodze do pracy - kiedy rozpoczyna się droga do pracy
Wypadek w drodze do pracy - kiedy rozpoczyna się droga do pracy
Wypadek w drodze do pracy - kiedy rozpoczyna się droga do pracy
Wypadek w drodze do pracy - kiedy rozpoczyna się droga do pracy

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Kiedy rozpoczyna się droga do pracy?

26 maja 2020
Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/

Łódź, Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak

Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl