https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

03 sierpnia 2020

Ważna informacja dla kredytobiorców – jest decyzja w sprawie wysokości stóp. Raty kredytu powinny się zmniejszyć. Sprawdź czy rzeczywiście tak jest. 

założenie i prowadzenie sklepu internetowego wiąże się z wieloma aspektami prawnymi, których należy być świadomym zaczynając sprzedaż online
Przedawnienie roszczeń bankowych
Przedawnienie roszczeń bankowych
Ważna informacja dla kredytobiorców.
Ważna informacja dla kredytobiorców.
Ważna informacja dla kredytobiorców.
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń związanych z tzw. sankcją kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego uregulowana jest w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Opisana instytucja polega
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku
30 stycznia 2023
W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń związanych z tzw. sankcją kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego uregulowana jest
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
Ważna informacja dla kredytobiorców.

Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają w oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych pełen spadek stawki stóp procentowych. Takie działanie może spowodować, że kredytobiorcy będą płacić raty w niezmienionej wysokości, mimo spadku stóp procentowych.

Jaki wpływ na raty kredytu mają stopy procentowe?

 

Kredyty mieszkaniowe udzielone w złotych w większości przypadków mają oprocentowanie zmienne, które jest sumą marży banku oraz rynkowej stawki WIBOR 3M.

 

  • Przykład: marża banku wynosi 1,5 proc., WIBOR 3M wynosi 2 proc., to łączne oprocentowanie wyniesie 3,5 proc.

 

Poziom WIBOR 3M zależy od aktualnej wysokości stóp procentowych. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy stopa referencyjna spadła z 1,50 proc. do 0,10 proc. Powyższe spowodowało, że WIBOR 3M, który na początku marca wynosił 1,70 proc., teraz wynosi 0,26 proc.

 

Banki nie uwzględniają pełnego spadku WIBOR-u.

 

Okazało się, że w części umów banków z klientami, znajdują się postanowienia wprowadzające dolny próg łącznego oprocentowania kredytu mieszkaniowego - np. 3 proc. Zatem niezależnie od wysokości stopy WIBOR, oprocentowanie nie może być niższe od wskazanej w umowie stopy minimalnej. Powyższe powoduje, że kredytobiorcy będą płacić raty w niezmienionej wysokości, mimo spadku stawi WIBOR 3M.

 

  • Przykład: Marża 1,5. Wibor 0,26 łączne oprocentowanie powinno wynosić 1,76 proc. Z uwagi na występujące postanowienia w umowie kredytu oprocentowanie nadal będzie się kształtowało na minimalnym poziomie 3 procent.

 

Niedozwolone klauzule umowne?

 

W drugą stronę taka zasada nie działa, tzn. bank górnego ograniczenia oprocentowania nie wprowadza, co powoduje, iż działanie banków nie jest sprawiedliwe. Ze względu nie niekorzystne ukształtowanie sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy, takie działanie banków może zostać potraktowane jako rażące naruszenie interesów konsumenta. W konsekwencji, zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. postanowienia umowy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy nie wiążą go, więc nie może z nich wynikać żadne zobowiązanie.

 

W ostatnim czasie do Sądu Okręgowego wpłynął pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających tzw. klauzulę progu minimalnego oprocentowania. To może być początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami, podobnie jak stało się w przypadku kredytów frankowych.

 

C0 można zrobić?

 

Jeśli się okazało, że bank ustalił w umowie dolny limit oprocentowania, można złóżyć reklamację, ewentualnie zawiadomić UOKiK lub Rzecznika Finansowego. 

 

Stanowisko UOKiK.

 

Stanowisko w tej sprawie wydał już UOKiK. Treść poniżej:

 

  • Na oprocentowanie składa się stawka referencyjna oraz marża banku. Obecnie mamy najniższe w historii stopy procentowe, co oznacza niższe raty.

  • Jeżeli poziom stawki referencyjnej obniża się lub rośnie , bank powinien odpowiednio przeliczać oprocentowanie kredytu.

  • Kredyt z dolnym limitem oprocentowania jest mniej ryzykowny dla banku i w konsekwencji powinno to znaleźć odzwierciedlenie w niższej wysokości marży w względem kredytów bez limitu.

  • Limity oprocentowania w umowach kredytowych powinny być ustalane w taki sposób, by symetrycznie rozłożyć ryzyko wzrostu lub spadku poziomu stóp referencyjnych pomiędzy bank i konsumenta.

 

Głos zabrał również Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

– Apeluję o uczciwe rozliczenia między bankami a konsumentami. Ryzyko zmiany stóp procentowych powinno być równo rozłożone między bank a konsumenta. W analizowanej sytuacji minimalnych stóp procentowych ryzyko kredytodawcy jest nieporównywalnie mniejsze niż ryzyko kredytobiorcy związane ze zmienną, dodatnią stopą referencyjną. Stosowanie dolnych limitów należy ocenić w kontekście naruszania dobrych obyczajów, które są wyznaczane przez zasady dobrych praktyk, takie jak choćby „Kodeks etyki bankowej”. W sytuacji rosnących stóp procentowych – bank ma prawo pobrać wyższą ratę, natomiast w odwrotnej sytuacji powinien ją obniżać.
 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak