Jaki wpływ na raty kredytu mają stopy procentowe?

 

Kredyty mieszkaniowe udzielone w złotych w większości przypadków mają oprocentowanie zmienne, które jest sumą marży banku oraz rynkowej stawki WIBOR 3M.

 

  • Przykład: marża banku wynosi 1,5 proc., WIBOR 3M wynosi 2 proc., to łączne oprocentowanie wyniesie 3,5 proc.

 

Poziom WIBOR 3M zależy od aktualnej wysokości stóp procentowych. W przeciągu ostatnich trzech miesięcy stopa referencyjna spadła z 1,50 proc. do 0,10 proc. Powyższe spowodowało, że WIBOR 3M, który na początku marca wynosił 1,70 proc., teraz wynosi 0,26 proc.

 

Banki nie uwzględniają pełnego spadku WIBOR-u.

 

Okazało się, że w części umów banków z klientami, znajdują się postanowienia wprowadzające dolny próg łącznego oprocentowania kredytu mieszkaniowego - np. 3 proc. Zatem niezależnie od wysokości stopy WIBOR, oprocentowanie nie może być niższe od wskazanej w umowie stopy minimalnej. Powyższe powoduje, że kredytobiorcy będą płacić raty w niezmienionej wysokości, mimo spadku stawi WIBOR 3M.

 

  • Przykład: Marża 1,5. Wibor 0,26 łączne oprocentowanie powinno wynosić 1,76 proc. Z uwagi na występujące postanowienia w umowie kredytu oprocentowanie nadal będzie się kształtowało na minimalnym poziomie 3 procent.

 

Niedozwolone klauzule umowne?

 

W drugą stronę taka zasada nie działa, tzn. bank górnego ograniczenia oprocentowania nie wprowadza, co powoduje, iż działanie banków nie jest sprawiedliwe. Ze względu nie niekorzystne ukształtowanie sytuacji ekonomicznej kredytobiorcy, takie działanie banków może zostać potraktowane jako rażące naruszenie interesów konsumenta. W konsekwencji, zgodnie z art. 3851 § 1 k.c. postanowienia umowy, które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy nie wiążą go, więc nie może z nich wynikać żadne zobowiązanie.

 

W ostatnim czasie do Sądu Okręgowego wpłynął pierwszy pozew w sprawie kredytów złotowych zawierających tzw. klauzulę progu minimalnego oprocentowania. To może być początek nowego rozdziału w sporach konsumentów z bankami, podobnie jak stało się w przypadku kredytów frankowych.

 

C0 można zrobić?

 

Jeśli się okazało, że bank ustalił w umowie dolny limit oprocentowania, można złóżyć reklamację, ewentualnie zawiadomić UOKiK lub Rzecznika Finansowego. 

 

Stanowisko UOKiK.

 

Stanowisko w tej sprawie wydał już UOKiK. Treść poniżej:

 

  • Na oprocentowanie składa się stawka referencyjna oraz marża banku. Obecnie mamy najniższe w historii stopy procentowe, co oznacza niższe raty.

  • Jeżeli poziom stawki referencyjnej obniża się lub rośnie , bank powinien odpowiednio przeliczać oprocentowanie kredytu.

  • Kredyt z dolnym limitem oprocentowania jest mniej ryzykowny dla banku i w konsekwencji powinno to znaleźć odzwierciedlenie w niższej wysokości marży w względem kredytów bez limitu.

  • Limity oprocentowania w umowach kredytowych powinny być ustalane w taki sposób, by symetrycznie rozłożyć ryzyko wzrostu lub spadku poziomu stóp referencyjnych pomiędzy bank i konsumenta.

 

Głos zabrał również Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

– Apeluję o uczciwe rozliczenia między bankami a konsumentami. Ryzyko zmiany stóp procentowych powinno być równo rozłożone między bank a konsumenta. W analizowanej sytuacji minimalnych stóp procentowych ryzyko kredytodawcy jest nieporównywalnie mniejsze niż ryzyko kredytobiorcy związane ze zmienną, dodatnią stopą referencyjną. Stosowanie dolnych limitów należy ocenić w kontekście naruszania dobrych obyczajów, które są wyznaczane przez zasady dobrych praktyk, takie jak choćby „Kodeks etyki bankowej”. W sytuacji rosnących stóp procentowych – bank ma prawo pobrać wyższą ratę, natomiast w odwrotnej sytuacji powinien ją obniżać.
 

Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają w oprocentowaniu kredytów mieszkaniowych pełen spadek stawki stóp procentowych. Takie działanie może spowodować, że kredytobiorcy będą płacić raty w niezmienionej wysokości, mimo spadku stóp procentowych.

Ważna informacja dla kredytobiorców.
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w obecnej sytuacji jedyny możliwy kanał sprzedaży. Jednak założenie i prowadzenie
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania
02 marca 2020
Poradnik dla osób, które zawarły umowy kredytowe. Wyjaśniamy czy ich roszczenia nie uległy już przedawnieniu oraz czy „frankowicze” mogą dochodzić roszczeń wobec banków w przypadku umowy zawartej ponad 10 lat
Ważna informacja dla kredytobiorców.
Ważna informacja dla kredytobiorców.
Ważna informacja dla kredytobiorców.
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy

Ważna informacja dla kredytobiorców – jest decyzja w sprawie wysokości stóp. Raty kredytu powinny się zmniejszyć. Sprawdź czy rzeczywiście tak jest. 

03 sierpnia 2020
Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/

Łódź, Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak

Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl