https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

16 kwietnia 2020

(Beztroskie?) Wakacje kredytowe – Banki wykorzystują sytuację kredytobiorców. 
Prezes UOKiK interweniuje.

Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Wakacje kredytowe
Wakacje kredytowe
Wakacje kredytowe
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
wakacje kredytowe uokik bada sprawę

Miała być pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji finansowej, tymczasem jest płatna usługa. Dodatkowo podpisywane aneksy mogą spowodować w przyszłości problemy dla konsumentów. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające, w którym sprawdza zasady oferowania wakacji kredytowych przez banki. Jak się okazuje, zaproponowane przez banki rozwiązania, często z punktu widzenia legalności – pozostawiają wiele do życzenia.  Zdaniem Prezesa UOKiK wykorzystanie aneksów, jako sposobu wymuszenia na konsumencie uznania długu, należy ocenić jako niedopuszczalne.

"Wakacje kredytowe" – czy istotnie beztroskie?  

 

Kryzys związany z epidemią COVID 19 zbiera bezlitosne żniwo na wszystkich polach gospodarki. Zmniejszenie wynagrodzenia, konieczność ograniczenia działalności lub utrata pracy poważnie zagroziła terminowej spłacie zobowiązań kredytowych przez konsumentów. Remedium na przetrwanie tego trudnego czasu miało stać się czasowe odroczenie spłaty rat kredytowych. Jednak nikt chyba nie miał złudzeń, iż banki dobrowolnie zrezygnują z zarobku i wprowadzą rozwiązania korzystne wyłącznie dla konsumentów, nie próbując przy tym ugrać czegoś dla siebie. Nie umknęło to czujnemu oku Prezesa UOKiK, który sprawdził zasady udzielania przez banki wakacji kredytowych. Czujność okazała się uzasadniona, bo jak się okazuje, zaproponowane przez banki rozwiązania, często z punktu widzenia legalności – pozostawiają wiele do życzenia.  Aneksy związane z „wakacjami kredytowymi” nie mogą stanowić w okresie epidemii wykorzystania trudnej sytuacji i położenia kredytobiorców - stwierdza UOKiK. 

 

Przeanalizuj dokładnie treść aneksu zaproponowanego przez bank

 

Możliwość odroczenia rat kredytu, wiąże się z koniecznością podpisania przez konsumenta aneksu. Wiele z postanowień znajdujących się w jego treści jest niekorzystne dla konsumentów i wzbudziło wątpliwości Prezesa UOKiK.  

 

Jakie postanowienia zostały zakwestionowane przez UOKiK?

 

1. Postanowienia sugerujące, że konsument złożył oświadczenie o uznaniu określonej kwoty zadłużenia, co w przyszłości może utrudnić, a nawet uniemożliwić zamiar żądania unieważnienia umowy kredytowej.  

- takie postanowienia nie mają zdaniem Prezesa UOKiK związku z odroczeniem spłaty wywołanym epidemią. Mogą one wręcz naruszać dobre obyczaje, wykorzystując słabsze położenie konsumenta, który nie mając innej możliwości, zostaje zmuszony do złożenia oświadczenia nie mającego bezpośredniego związku z pierwotnym i nadrzędnym celem, czyli odroczeniem spłaty rat. Takie praktyki stosuje m.in. Santander Bank Polska. Z zapewnień Prezesa UOKiK wynika, iż każde potwierdzone naruszenie interesów konsumentów w tej newralgicznej kwestii spotka się z odpowiednią reakcją. 

 

2. Interpretowanie przez banki podpisania aneksu, jako uznania długu przez konsumenta. 

- konsekwencją takiego uznania, mogłoby w przyszłości być wykorzystanie zawarcia przez konsumenta aneksu do oceny przedawnienia roszczeń. Tutaj ponownie, niechlubne pierwsze miejsce w takich praktykach zajmuje Sandander Bank Polska.  

 

Zdaniem prezesa UOKiK jest to nieuprawnione działanie. Zamiarem obu stron jest bowiem odroczenie spłaty kredytu, a nie uznanie długu przez konsumenta czy pozbawienie się przez niego w przyszłości możliwości kwestionowania ważności umowy kredytowej. Ponadto, wykorzystanie aneksów jako sposobu wymuszenia na konsumencie uznania długu ocenił, jako niedopuszczalne. Prezes UOKiK słusznie zauważył, że takie działanie podważa zaufanie konsumentów do całego sektora bankowego.  

 

Uznanie długu, czy skuteczne?

 

Istnieją wątpliwości, czy uznanie długu w aneksach zostanie rozpatrzone przez sąd. Jednak nie ma też pewności, że podpisanie takiego aneksu nie zaszkodzi. Tylko jedna rzecz nie jest kwestią sporną - takie działanie banków jest, delikatnie rzecz ujmując, nie do końca uczciwe. Nawet jeśli postanowienia zawarte w aneksie okażą się nieskuteczne, to jednak się tam znalazły. Bank z pewnością będzie więc próbował z nich skorzystać.

 

Co istotne, Rzecznik Finansowy nie wyklucza, że nieprzejrzyste działania banków mogą zostać uznane za nieuczciwą praktykę, mającą na celu wprowadzenie klientów w błąd co do treści ich praw i obowiązków. Biuro Rzecznika zapewnia, iż będą podejmowane niezbędne, przewidziane ustawowo działania, w tym także wsparcie klientów argumentacją w ramach postępowania interwencyjnego lub tzw. istotnym poglądem na etapie postępowania sądowego.

 

Uważaj na tego typu treści.

 

* „Kredytobiorca oświadcza, iż potwierdza wysokość zadłużenia z tytułu kredytu wynikającą z dotychczasowej obsługi kredytu wg stanu na dzień złożenia wniosku.” 

 

* Strony zgodnie oświadczają , że bank posiada niesporną wierzytelność wobec kredytobiorcy z tytułu kredytu […]”

 

mm

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak