Obowiązki pracodawcy.

 

Pracodawca, co do zasady, nie ma obowiązku zapewnienia podwładnemu innej pracy i w takiej sytuacji może rozwiązać z nim umowę o pracę. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1999 r., o sygn. akt I PKN 469/99, przeciwwskazanie lekarskie do wykonywania 

 

Utrata zdolności do wykonywania pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

 

Jeżeli jednak utrata zdolności do wykonywania zadań na dotychczasowym stanowisku nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, na mocy art. 231 kodeksu pracy, pracodawca powinien przenieść takiego pracownika na inne stanowisko, niezagrażające jego zdrowiu. Oceniając czy praca, do której ma zostać przeniesiony pracownik, jest odpowiednia, powinno się brać przede wszystkim pod uwagę wymagania stawiane przez lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikami. 

 

W takiej sytuacji, pracodawca jest obowiązany wydzielić lub zorganizować odpowiednie stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym, nie później niż w okresie 3 miesięcy od daty zgłoszenia przez tę osobę gotowości przystąpienia do pracy. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy powinno nastąpić w ciągu miesiąca od dnia uznania za osobę niepełnosprawną. Jeżeli pracownik nie dopełni tego obowiązku i dokona zgłoszenia gotowości przystąpienia do pracy po upływie miesiąca, wówczas na pracodawcy nie ciąży powinność wynikająca z komentowanego przepisu. Gotowość do pracy może zgłosić pisemnie, ustnie lub telefonicznie. Pracownik natomiast nie może odmówić podjęcia pracy na nowym, odpowiednim stanowisku (jeśli warunki pracy na nim uwzględniają wskazania lekarskie).

 

Jeżeli z takim przeniesieniem wiąże się obniżka zarobków, przez sześć miesięcy tej osobie przysługuje tzw. dodatek wyrównawczy. Jest to różnica między dotychczasową i nową stawką wynagrodzenia.

 

Co  jeżeli pracodawca obiektywnie nie może zatrudnić osoby na dozwolonym jej stanowisku pracy? 

 

Dopuszczalne jest wówczas rozwiązanie umowy o pracę, przy czym również w tym przypadku, w okresie wypowiedzenia takiej umowy, zakazane jest zatrudnienie pracownika na dotychczasowym stanowisku pracy.  Gdy pracodawca zdecyduje się w takiej sytuacji na rozwiązanie umowy z pracownikiem, zasadność wypowiedzenia należy oceniać z uwzględnieniem możliwości przeniesienia pracownika do odpowiedniej pracy, niezagrażającej jego zdrowiu. Jeżeli to przeniesienie było możliwe, to wypowiedzenie należy uznać za nieuzasadnione. Należy również pamiętać, że niewykonanie przez pracodawcę obowiązku przeniesienia pracownika, mimo że miał takie możliwości, jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które może spotkać się z karą grzywny.

 

Kategoria: Prawo pracy

 

słowa kluczowe: utrata zdolności do pracy, wypadek przy pracy, zwolnienie lekarskie, obowiązki pracodawcy, prawo pracy. 

 

Po badaniach profilaktycznych lekarz medycyny pracy uznał pracownika za niezdolnego do pracy na zajmowanym dotychczas stanowisku. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Możliwości są zróżnicowane w zależności od tego czy utrata zdolności do wykonywania zadań na dotychczasowym stanowisku nastąpiła wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, czy z innych przyczyn.

Utrata zdolności do pracy
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w obecnej sytuacji jedyny możliwy kanał sprzedaży. Jednak założenie i prowadzenie
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy

Utrata zdolności do pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. 

14 stycznia 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON
385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.