https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

16 lutego 2021

Ważna uchwała Sądu Najwyższego dla frankowiczów!

Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
teoria dwóch kondykcji czy salda
teoria dwóch kondykcji czy salda
teoria dwóch kondykcji czy salda
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
teoria dwóch kondykcji czy salda

W dniu 16 lutego 2021 r., Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt III CZP 11/20 wydał bardzo ważną uchwałę dla frankowiczów, która dotyczyła sposobu rozliczenia stron w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu. Sąd Najwyższy stwierdził, że rozliczenie stron nieważnej umowy kredytu powinno następować wg teorii dwóch kondykcji. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Uchwała o sygn. akt III CZP 11/20

 

W dniu 22 stycznia 2020 r. wpłynęło do Sądu Najwyższego zagadnienie prawne, o treści: "Czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia w postaci rat kapitałowo-odsetkowych zapłaconych w walucie polskiej lub w walucie obcej, w sytuacji gdy nie doszło do zwrotu przez kredytobiorcę wypłaconej przez bank kwoty kredytu w nominalnej wysokości?" Sąd Najwyższy podjął uchwałę o następującej treści: 

 

  • "Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków jako świadczenia nienależnego (art. 410 par. 1 w zw. z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu". 

 

Sąd Najwyższy za teorią dwóch kondykcji, co to oznacza?

 

Czym jest teoria dwóch kondykcji zostało wyjaśnione dokładnie w Poradniku frankowicza, znajdującego się na stronie kancelarii. Wyjaśniając w skrócie, zgodnie z koncepcja zwana teorią salda w sytuacji, gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach to świadczenie wzajemne stanowi pozycję, którą od razu należy odjąć od wzbogacenia, a w rezultacie obowiązek zwrotu obciąża tylko tę stronę, która uzyskała większą korzyść, i ogranicza się do zwrotu nadwyżki wartości. Natomiast zgodnie z teorią zwaną dwóch kondykcji, każde roszczenie o wydanie korzyści należy traktować niezależnie. 

 

  • Przykład: Kredyt został zaciągnięty na kwotę 100 tyś zł. Kredytobiorca do daty stwierdzenia nieważności umowy spłacił 80 tyś. zł. Zgodnie z teorią dwóch kondykcji, oba roszczenia są odrębne, tzn. kredytobiorca dochodzi od banku zwrotu kwoty 80 tyś zł., a bank dochodzi od kredytobiorcy zwrotu kwoty 100 tyś zł. 

 

Powyższa uchwała oznacza, że w przypadku ustalenia nieważności umowy, obie strony mają wobec siebie dwa odrębne roszczenia. Kredytobiorca może dochodzić zwrotu spłaconych rat, bez odliczenia kwot należnych bankowi, jeśli ten nie zgłosi takiego roszczenia. To bardzo dobra wiadomość dla frankowiczów, gdyż sądy bardzo często stosowały teorię salda, co wielokrotnie powodowało różnego rodzaju komplikacje. Teraz wydaje się, że nie powinno być więcej rozbieżności i sądy powinny zawsze stosować teorię dwóch kondykcji. 

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak