Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w sposób niezgodny z prawem, pracownikowi przysługuje roszczenie bądź o przywrócenie do pracy bądź o odszkodowanie. Wybór jednego z tych roszczeń należy do pracownika. W przypadku dochodzenia odszkodowania, jego wysokość odpowiada wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Natomiast w przypadku uwzględnienia roszczenie o przywrócenie do pracy, następuje ponowne zatrudnienie pracownika na dotychczasowych warunkach. Tak też było w sprawie naszego klienta. Sąd w wyroku przywrócił pracownika do pracy. Co się zatem wydarzyło, że pracownik dodatkowo otrzymał 27 tyś zł.?

 

Roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy


Klient skorzystał z możliwości przewidzianej art. 47 kodeksu pracy, zgodnie z którym pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje roszczenie wobec pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Funkcja tego świadczenia ma na celu wyrównanie pracownikowi straty wynikającej z pozostawania bez pracy przez określony czas.

 

Wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy - wyjątki 

 

Tego typu roszczenie ma swoje ograniczenia. Wynagrodzenie przysługuje jednak nie więcej niż za 2 miesiące, a gdy okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - nie więcej niż za 1 miesiąc. Wyjątkową sytuację mają jednak m.in. kobiety w ciąży czy też pracownicy, którym pozostało nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Takie osoby uzyskać mogą wynagrodzenie za cały okres pozostawanie bez pracy, bez wspomnianych ograniczeń. W takiej właśnie sytuacji był mój klient, który znajdował się tzw. okresie ochronnym, gdyż zostało mu mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Zgodnie z art. 39 k.p., pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Przesłanką zakazu wypowiedzenia z art. 39 k.p. jest zatem możliwość nabycia przez pracownika prawa do emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę z art. 39 k.p. oznacza zakaz złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu w okresie przedemerytalnym określonym w tym przepisie.

 

W opisywanej sprawie pracodawca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę wbrew zakazowi z art. 39 k.p., gdy pracownik znajdował się w okresie ochronnym. Powyższe skutkowało tym, iż pracodawca nie tylko miał obowiązek przywrócenia pracownika do pracy, ale również zapłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Co istotne roszczenie przysługuje również w przypadku, gdy pracownik w okresie pozostawania bez pracy podjął się innej pracy. Cały proces trwał ok. 9 miesięcy zatem kwota odszkodowania urosła aż do 27 tyś.

 

Roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy

Mając na uwadze powyższą sprawę, widzimy jak ważna przed podjęciem decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę jest konsultacja ze specjalistą. Co ważne, wysokość wynagrodzenia, które ma być przyznane pracownikowi za czas pozostawania bez pracy, ustala się jest tak samo, jak ekwiwalent za urlop, zatem uwzględnia się również wszelkie zmienne składniki wynagrodzenia (np. premie). Zatem ewentualne niedopatrzenia mogą okazać się bardzo kosztowne.

 

Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł., tytułem wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Jak to możliwe? 

 

wakacje kredytowe uokik bada sprawę
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
Roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
Roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
Roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy

Przywrócenie do pracy i zasądzone 27 tyś zł. od pracodawcy!

30 września 2021

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/