https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

06 października 2023

Praca zdalna - jak mogę z niej skorzystać?

twitter koronawirus
fb koronawirus
linkedin
Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Wypowiedzenie umowy o pracę za pośrednictwem wiadomości e-mail.
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej na całym świecie. Firmy i pracownicy musieli dostosować się do nowej rzeczywistości, w której praca nie jest już tylko wykonywana w siedzibie firmy. W dzisiejszym wpisie przedstawimy Państwu m.in. w jaki sposób skorzystać z instytucji pracy zdalnej oraz wskażemy jak pracę zdalną uregulował polski prawodawca.

  • Praca zdalna uregulowana w Kodeksie pracy

 

Instytucję pracy zdalnej wprowadziła do Kodeksu pracy ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240). Nowe przepisy weszły w życie od dnia 7 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z definicją ustawową, praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie z ww. nowelizacją, praca zdalna zastąpiła w kodeksie instytucję telepracy.

 

  • Uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej między stronami stosunku pracy

 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, uzgodnienie wykonywania pracy zdalnej między pracownikiem a pracodawcą może nastąpić:

  • przy zawieraniu umowy o pracę albo

  • w trakcie trwającego już zatrudnienia.

Rozpoczęcie wykonywania pracy zdalnej w trakcie zatrudnienia może nastąpić z inicjatywy pracodawcy albo na wniosek pracownika złożony pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej.

Jeżeli wykonywanie pracy zdalnej możliwe jest ze względu na rodzaj pracy albo organizację pracy w danym przedsiębiorstwie, pracodawca musi uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez pracownicę w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, a także pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. O odmowie uwzględnienia wniosku o pracę zdalną pracodawca musi poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika!

 

  • Praca zdalna na polecenie pracodawcy

 

Praca zdalna może być wykonywania również na polecenie pracodawcy! Może to nastąpić w dwóch przypadkach, tj.:

  • w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu,

  • w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

By ww. polecenie było skuteczne, pracownik obowiązany jest złożyć bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, w którym wskaże, iż posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 

  • Zasady wykonywania pracy zdalnej

 

Przy omawianiu instytucji pracy zdalnej podkreślić należy, iż zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu między pracodawcą a tymi organizacjami.

Zasady wykonywania pracy zdalnej mogą zostać również ustalone w regulaminie, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do zawarcia porozumienia z organizacjami związkowymi albo jeżeli w zakładzie pracy nie działają żadne zakładowe organizacje związkowe.

 

  • Praca zdalna okazjonalna

 

Oprócz pracy zdalnej na polecenie pracodawcy, możemy wyróżnić również instytucję pracy zdalnej okazjonalnej. Jest ona udzielana na niewiążący pracodawcy wniosek pracownika, w wymiarze 24 dni w całym roku kalendarzowym.

 

  • Podsumowanie

 

Praca zdalna to coraz bardziej popularna forma zatrudnienia, która oferuje wiele korzyści, takich jak elastyczność, oszczędność czasu i pieniędzy oraz możliwość pracy w komfortowych warunkach domowych. Oczywiście, jak każda forma pracy, ma także swoje wady, takie jak brak bezpośredniego kontaktu z zespołem czy rozpraszanie uwagi przez elementy i obowiązki domowego zacisza. Z odrobiną planowania i zaangażowania, praca zdalna może stać się doskonałym rozwiązaniem dla wielu osób szukających równowagi pomiędzy życiem zawodowym, a prywatnym.

Rozważania dzisiejszego artykułu oczywiście nie wyczerpują tematyki pracy zdalnej. Omawiane w dzisiejszym wpisie zagadnienie jest na tyle rozległe, iż moglibyśmy poświęcić mu kilka dobrych tematów. Do poruszenia zostały m.in. kwestie obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz pracownika w trakcie wykonywania pracy zdalnej, zwrot kosztów za pracę zdalną czy też rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, których należy przestrzegać podczas pracy zdalnej. O tych i innych kwestiach zapewne pojawią się jeszcze artykuły na naszym blogu!

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak