Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

W związku z powyższą sytuacją, pojawia się wiele pytań i wątpliwości, dotyczących tego, kto decyduje o pracy w takim trybie, jak ma się taka forma realizacji obowiązków do wynagrodzenia oraz jakie są prawa i obowiązki pracownika.  

 

Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej.

 

Od 8 marca zaczęła obowiązywać specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jej podstawie, zgodnie z art. 3, pracodawca może skierować pracownika do wykonywania obowiązków w formie pracy zdalnej. Bardzo ogólne ujęcie przepisu powoduje, że pracodawca ma swobodę w wyborze tego kogo i na jak długo skieruje do pracy poza murami biurowca. Co więcej, polecenie takie może być wydane w formie ustnej lub e-mail’owej. Ustawa nie wskazała jednej wymaganej formy polecenia. Nie zapominajmy jednak, że w interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej za pośrednictwem np. pisma skierowanego do pracownika. Na gruncie wspomnianej specustawy, pracownik może być wielokrotnie wysyłany i odwoływany z takiej formy świadczenia pracy, aż do 4 września 2020 roku. Po tym czasie w formie zdalnej będą mogli pracować tylko pracownicy skierowani do niej tylko przed tą datą. Każdy z pracowników ma obowiązek zastosować się do polecenia pracodawcy, które dotyczy pracy, o ile nie jest ono sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 kodeksu pracy). Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej. 

 

Niezmienna wysokość wynagrodzenia.

 

Realizowanie obowiązków poza miejscem pracy, nie powoduje zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, nawet w przypadku zawieszenia działalności spółki przez pracodawcę, spowodowanej decyzja rządu czy sanepidu. Zmiana miejsca wykonywania pracy, bez zmiany zakresu obowiązków, nie uzasadnia zmniejszenia wynagrodzenia. Co najważniejsze, nie ma na to również wpływu to, czy pracodawca ma możliwość zorganizowania pracy pracownikowi tak, by w pełni wykorzystać jego moce przerobowe. Zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, wynagrodzenie należy się pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był do niej gotów, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. 

 

Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną w związku z poczuciem zagrożenia?  

 

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Podkreślić przede wszystkim należy, iż jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest stawianie się w miejscu pracy w godzinach wyznaczonych przez pracodawcę w celu realizowania umówionych zadań. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, co potwierdził wielokrotnie Sąd Najwyższy w swoich wyrokach.  

 

W sytuacji, w której aktualnie znajduje się około 3 mln pracowników w Polsce, problem „prawa do strachu”, zdaje się być coraz bardziej doniosły i nie można z pewnością odmówić go pracownikom. Jednak strach, musi być oparty na istniejącym i realnym zagrożeniu, którego poczucie oparte będzie na rozsądku. Wpływ na ocenę postawy pracownika mieć będzie również zakres podjętych działań zapobiegawczych przez pracodawcę. Szczególnie biorąc pod uwagę, że pracownikowi odmawiającemu wykonywania pracy w trybie art. 210 § 1 k.p. za okres powstrzymania się od pracy przysługuje wynagrodzenie.  

 

Z pewnością samo poczucie strachu, oparte wyłącznie na subiektywnej ocenie pracownika, nie stanowi dostatecznego uzasadnienia żądania pracownika. Obawy pracownika powinny być obiektywne i uzasadnione. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. V P 2731/12, stwierdził, iż „rozsądnie uzasadnione przypuszczenie pracownika" co do istnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia jego lub innej osoby jest wystarczającą przesłanką powstrzymania się od wykonywania pracy. Sąd oparł swoje stanowisko w nawiązaniu do Konwencji MOP nr 155, odnoszącej się do subiektywnie ocenianego „słusznego powodu”  uprawniającego do przypuszczenia o istnieniu bezpośredniego i poważnego ryzyka (art. 13). Sąd podał w uzasadnieniu, iż: „Wystarczy więc, że pracownik ma rozsądne uzasadnienie, by przypuszczać, że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia (jego lub innej osoby). Owo niebezpieczeństwo nie musi istnieć obiektywnie, by pracownik korzystał z ochrony".

 

Kategoria: Prawo pracy

mm  

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, praca zdalna, uprawnienia pracownika, kancelaria łódź.

Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania możliwie jak największej ilości pracowników do wykonywania pracy w formie zdalnej.  

 

 

Warunki wykonywania pracy zdalnej w polskim prawie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej
Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej
Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy
Utrata zdolności do pracy

"Praca w czasach zarazy". Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej.

17 marca 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/