https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

17 marca 2020

"Praca w czasach zarazy". Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej.

Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
Czy można odstąpić od umowy kredytowej lub pożyczki?
Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej
Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej
Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
Warunki wykonywania pracy zdalnej w polskim prawie

Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania możliwie jak największej ilości pracowników do wykonywania pracy w formie zdalnej.  

 

 

W związku z powyższą sytuacją, pojawia się wiele pytań i wątpliwości, dotyczących tego, kto decyduje o pracy w takim trybie, jak ma się taka forma realizacji obowiązków do wynagrodzenia oraz jakie są prawa i obowiązki pracownika.  

 

Polecenie pracodawcy do pracy zdalnej.

 

Od 8 marca zaczęła obowiązywać specustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Na jej podstawie, zgodnie z art. 3, pracodawca może skierować pracownika do wykonywania obowiązków w formie pracy zdalnej. Bardzo ogólne ujęcie przepisu powoduje, że pracodawca ma swobodę w wyborze tego kogo i na jak długo skieruje do pracy poza murami biurowca. Co więcej, polecenie takie może być wydane w formie ustnej lub e-mail’owej. Ustawa nie wskazała jednej wymaganej formy polecenia. Nie zapominajmy jednak, że w interesie obu stron stosunku pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej za pośrednictwem np. pisma skierowanego do pracownika. Na gruncie wspomnianej specustawy, pracownik może być wielokrotnie wysyłany i odwoływany z takiej formy świadczenia pracy, aż do 4 września 2020 roku. Po tym czasie w formie zdalnej będą mogli pracować tylko pracownicy skierowani do niej tylko przed tą datą. Każdy z pracowników ma obowiązek zastosować się do polecenia pracodawcy, które dotyczy pracy, o ile nie jest ono sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 kodeksu pracy). Dotyczy to także polecenia pracy zdalnej. 

 

Niezmienna wysokość wynagrodzenia.

 

Realizowanie obowiązków poza miejscem pracy, nie powoduje zmniejszenia wysokości wynagrodzenia, nawet w przypadku zawieszenia działalności spółki przez pracodawcę, spowodowanej decyzja rządu czy sanepidu. Zmiana miejsca wykonywania pracy, bez zmiany zakresu obowiązków, nie uzasadnia zmniejszenia wynagrodzenia. Co najważniejsze, nie ma na to również wpływu to, czy pracodawca ma możliwość zorganizowania pracy pracownikowi tak, by w pełni wykorzystać jego moce przerobowe. Zgodnie z ugruntowanym już stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy, wynagrodzenie należy się pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był do niej gotów, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. 

 

Czy pracownik może wnioskować o pracę zdalną w związku z poczuciem zagrożenia?  

 

Odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest jednoznaczna. Podkreślić przede wszystkim należy, iż jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych jest stawianie się w miejscu pracy w godzinach wyznaczonych przez pracodawcę w celu realizowania umówionych zadań. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy może stanowić podstawę do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z winy pracownika, co potwierdził wielokrotnie Sąd Najwyższy w swoich wyrokach.  

 

W sytuacji, w której aktualnie znajduje się około 3 mln pracowników w Polsce, problem „prawa do strachu”, zdaje się być coraz bardziej doniosły i nie można z pewnością odmówić go pracownikom. Jednak strach, musi być oparty na istniejącym i realnym zagrożeniu, którego poczucie oparte będzie na rozsądku. Wpływ na ocenę postawy pracownika mieć będzie również zakres podjętych działań zapobiegawczych przez pracodawcę. Szczególnie biorąc pod uwagę, że pracownikowi odmawiającemu wykonywania pracy w trybie art. 210 § 1 k.p. za okres powstrzymania się od pracy przysługuje wynagrodzenie.  

 

Z pewnością samo poczucie strachu, oparte wyłącznie na subiektywnej ocenie pracownika, nie stanowi dostatecznego uzasadnienia żądania pracownika. Obawy pracownika powinny być obiektywne i uzasadnione. Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie o sygn. V P 2731/12, stwierdził, iż „rozsądnie uzasadnione przypuszczenie pracownika" co do istnienia bezpośredniego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia jego lub innej osoby jest wystarczającą przesłanką powstrzymania się od wykonywania pracy. Sąd oparł swoje stanowisko w nawiązaniu do Konwencji MOP nr 155, odnoszącej się do subiektywnie ocenianego „słusznego powodu”  uprawniającego do przypuszczenia o istnieniu bezpośredniego i poważnego ryzyka (art. 13). Sąd podał w uzasadnieniu, iż: „Wystarczy więc, że pracownik ma rozsądne uzasadnienie, by przypuszczać, że istnieje bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia (jego lub innej osoby). Owo niebezpieczeństwo nie musi istnieć obiektywnie, by pracownik korzystał z ochrony".

 

Kategoria: Prawo pracy

mm  

 

Słowa kluczowe: prawo pracy, praca zdalna, uprawnienia pracownika, kancelaria łódź.

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak