Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Kto może się ubiegać o pożyczkę?

 

Oferta skierowana jest do mikroprzedsiębiorców zatrudniających na dzień złożenia wniosku przynajmniej jednego pracownika, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Dodatkowo w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych mikroprzedsiębiorca musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

 

Dokumentacja

 

Formularz wniosku powinien być dostępny na stronie internetowej właściwego powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub poprzez platformę praca.gov.pl. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Z uwagi na fakt, iż oświadczenia we wnioskach są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, we wniosku powinna się znaleźć informacja: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

 

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Łodzi lub w Kutnie wszelka dokumentacja jest już dostępna na stronach Powiatowego Urzędu Pracy

 

Łódź - https://lodz.praca.gov.pl/-/11920620-jednorazowa-pozyczka-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcow

 

Kutno - https://kutno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Nie ma ograniczeń czasowych na aplikowanie, ale pożyczki będą udzielane do wyczerpania limitu środków.

 

Oprocentowanie

 

Pożyczka jest niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta weksli obecnie wynosi 1,05 proc. Oprocentowanie pożyczki, jest zatem bardzo korzystne dla przedsiębiorców. 

 

Termin na spłatę pożyczki

 

Pożyczka będzie podlegała spłacie na warunkach wskazanych w treści umowy, jednak okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Umorzenie pożyczki

 

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

#RatujBiznes

 

Jednocześnie przypominamy, iż Kancelaria Adwokata Jarosława Baraniaka przyłączyła do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców #RatujBiznes. W ramach akcji kancelaria nieodpłatnie udziela pomocy w zakresie informowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych. W związku z powyższym, w przypadku wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z kancelarią, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@kancelariabaraniak.pl 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.

 

W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epidemiczny wywołuje dla przedsiębiorców, istnieje możliwość ubiegania się przez nich o udzielanie pożyczki. Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. W ramach akcji #RatujBiznes przedstawiamy jedną z możliwości przewidzianych w ustawie stanowiącą tzw. Tarczę Antykryzysową. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania
30 stycznia 2021
W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba osób, którzy padli ofiarą oszustwa polegającego na wykonaniu nieautoryzowanej transakcji płatniczej z ich konta
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
30 stycznia 2021
W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba osób, którzy padli ofiarą oszustwa polegającego na wykonaniu nieautoryzowanej transakcji płatniczej z ich konta bankowego, czyli takiej transakcji, która zostaje przeprowadzona bez wiedzy i
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 5 tys. zł. w ramach "Tarczy Antykryzysowej".

04 kwietnia 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/