https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

04 kwietnia 2020

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 5 tys. zł. w ramach "Tarczy Antykryzysowej".

Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
14 maja 2024
W dzisiejszym świecie pełnym biurokracji i skomplikowanych procedur administracyjnych, łatwo jest zapomnieć o ważnych formalnościach. Taka nieuwaga może nieść za
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.

W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epidemiczny wywołuje dla przedsiębiorców, istnieje możliwość ubiegania się przez nich o udzielanie pożyczki. Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. W ramach akcji #RatujBiznes przedstawiamy jedną z możliwości przewidzianych w ustawie stanowiącą tzw. Tarczę Antykryzysową. 

Kto może się ubiegać o pożyczkę?

 

Oferta skierowana jest do mikroprzedsiębiorców zatrudniających na dzień złożenia wniosku przynajmniej jednego pracownika, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Dodatkowo w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych mikroprzedsiębiorca musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

 

Dokumentacja

 

Formularz wniosku powinien być dostępny na stronie internetowej właściwego powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub poprzez platformę praca.gov.pl. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Z uwagi na fakt, iż oświadczenia we wnioskach są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, we wniosku powinna się znaleźć informacja: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

 

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Łodzi lub w Kutnie wszelka dokumentacja jest już dostępna na stronach Powiatowego Urzędu Pracy

 

Łódź - https://lodz.praca.gov.pl/-/11920620-jednorazowa-pozyczka-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcow

 

Kutno - https://kutno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Nie ma ograniczeń czasowych na aplikowanie, ale pożyczki będą udzielane do wyczerpania limitu środków.

 

Oprocentowanie

 

Pożyczka jest niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta weksli obecnie wynosi 1,05 proc. Oprocentowanie pożyczki, jest zatem bardzo korzystne dla przedsiębiorców. 

 

Termin na spłatę pożyczki

 

Pożyczka będzie podlegała spłacie na warunkach wskazanych w treści umowy, jednak okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Umorzenie pożyczki

 

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

#RatujBiznes

 

Jednocześnie przypominamy, iż Kancelaria Adwokata Jarosława Baraniaka przyłączyła do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców #RatujBiznes. W ramach akcji kancelaria nieodpłatnie udziela pomocy w zakresie informowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych. W związku z powyższym, w przypadku wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z kancelarią, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@kancelariabaraniak.pl 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak