Kto może się ubiegać o pożyczkę?

 

Oferta skierowana jest do mikroprzedsiębiorców zatrudniających na dzień złożenia wniosku przynajmniej jednego pracownika, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Dodatkowo w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych mikroprzedsiębiorca musi spełniać łącznie następujące warunki:

  • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

  • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro

 

Dokumentacja

 

Formularz wniosku powinien być dostępny na stronie internetowej właściwego powiatowego urzędu pracy. Przedsiębiorca może złożyć wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lub poprzez platformę praca.gov.pl. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie o stanie zatrudnienia na 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Z uwagi na fakt, iż oświadczenia we wnioskach są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, we wniosku powinna się znaleźć informacja: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

 

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w Łodzi lub w Kutnie wszelka dokumentacja jest już dostępna na stronach Powiatowego Urzędu Pracy

 

Łódź - https://lodz.praca.gov.pl/-/11920620-jednorazowa-pozyczka-na-pokrycie-biezacych-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-mikroprzedsiebiorcow

 

Kutno - https://kutno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

Nie ma ograniczeń czasowych na aplikowanie, ale pożyczki będą udzielane do wyczerpania limitu środków.

 

Oprocentowanie

 

Pożyczka jest niskooprocentowana. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Stopa redyskonta weksli obecnie wynosi 1,05 proc. Oprocentowanie pożyczki, jest zatem bardzo korzystne dla przedsiębiorców. 

 

Termin na spłatę pożyczki

 

Pożyczka będzie podlegała spłacie na warunkach wskazanych w treści umowy, jednak okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Umorzenie pożyczki

 

Pożyczka wraz z odsetkami będzie podlegała umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

 

#RatujBiznes

 

Jednocześnie przypominamy, iż Kancelaria Adwokata Jarosława Baraniaka przyłączyła do akcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców #RatujBiznes. W ramach akcji kancelaria nieodpłatnie udziela pomocy w zakresie informowania mikro, małych i średnich przedsiębiorców o przysługujących im instrumentach wsparcia w zakresie należności publicznoprawnych. W związku z powyższym, w przypadku wątpliwości, zachęcamy do kontaktu z kancelarią, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@kancelariabaraniak.pl 

 

Podstawa prawna

  • Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.

 

W celu złagodzenia negatywnych skutków jakie stan epidemiczny wywołuje dla przedsiębiorców, istnieje możliwość ubiegania się przez nich o udzielanie pożyczki. Pożyczka ta ma umożliwić mikroprzedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r., pokrycie bieżących kosztów prowadzenia tej działalności. W ramach akcji #RatujBiznes przedstawiamy jedną z możliwości przewidzianych w ustawie stanowiącą tzw. Tarczę Antykryzysową. 

Podstawa prawna Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Art. 15 zzd.
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w obecnej sytuacji jedyny możliwy kanał sprzedaży. Jednak założenie i prowadzenie
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców
Pożyczka dla przedsiębiorców

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców 5 tys. zł. w ramach "Tarczy Antykryzysowej".

04 kwietnia 2020
Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/

Łódź, Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak

Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl