https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

28 lutego 2020

Uprawnienia poszkodowanego z tytułu wypadku przy pracy. Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, odszkodowanie od pracodawcy

Wypadki losowe mogą znacznie pokrzyżować nasze plany i założenia finansowe. W społecznej świadomości, oczywistym jest zasada wynikająca z kodeksu cywilnego, iż kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Natomiast aktualnym pozostaje pytanie jak wygląda sytuacja prawna poszkodowanego, gdy do zdarzenia wypadkowego dojdzie w trakcie wykonywania pracy?

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy 

 

Podstawowym uprawnieniem pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy jest prawo do otrzymania wynagrodzenie za czas choroby w wysokości 100% wynagrodzenia. Poszkodowanemu dodatkowo przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania jeśli wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie powinien być złożony do płatnika składek.

 

Odszkodowanie od pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy 

 

Ponadto jeśli pracownik, wskutek zdarzenia, doznał szkody w postaci uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia, może żądać od swego pracodawcy świadczeń odszkodowawczych na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 444 § 1 i 2 k.c., w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody (odszkodowanie) obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

 

Możliwość dochodzenia odszkodowania od pracodawcy uzależniona jest od zaistnienia dwóch warunków. Po pierwsze, przede wszystkim wyjaśnić należy, iż wskazana odpowiedzialność ma charakter uzupełniający i z żądaniem odszkodowania można wystąpić dopiero, gdy pracownik uzyska świadczenie z ZUS-u. Wówczas dochodzenie od pracodawcy roszczeń odszkodowawczych jest możliwe w przypadku, gdy szkoda doznana przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy, nie została w całości pokryta przez ZUS. Tak też wskazywał Sąd Najwyższy w wyroku z 29 lipca 1998 r., sygn. akt II UKN 155/98. Po drugie, pracownik, występując przeciwko pracodawcy z odszkodowaniem, nie może w postępowaniu sądowym powołać się jedynie na fakt zaistnienia wypadku przy pracy, który stwierdzony został protokołem powypadkowym. Odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy jest uwarunkowana wykazaniem przez pracownika, że nie dokonano wymaganych działań lub dokonano ich niewłaściwie, a więc konieczne jest stwierdzenie, że w konkretnych okolicznościach faktycznych praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji miało wpływ na zaistnienie wypadku albo że realnie istniejące zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały rozpoznane przez pracodawcę, wobec tego pracownik nie miał o nich wymaganej wiedzy i to naraziło go na uszczerbek na zdrowiu.

 

Zasada odpowiedzialności pracodawcy

 

Ugruntowany jest w orzecznictwie sądowym pogląd, że pracodawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie winy - art. 415 k.c. w zw. z art. 300 k.p., za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, jeśli można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 listopada 2008 r., II PK 100/08, OSNP 2010/9-10/108). Należy również zwrócić uwagę, iż w sprawie ewentualnych działań, możliwych do podjęcia przez poszkodowanego w związku z doznanym urazem, w sytuacji, gdy wypadek przy pracy dodatkowo spowodował stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu pracownika, wówczas zatrudniony ma prawo, złożyć wniosek i otrzymać jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

 

Kategoria: Prawo pracy 

 

słowa kluczowe: jednorazowe odszkodowanie, odszkodowanie od pracodawcy, wypadek przy pracy, protokół powypadkowy, prawo pracy 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak