Rejestracja znaku towarowego

 
Na wstępie warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z faktu zarejestrowania znaku towarowego. Rejestrując określony znak towarowy uzyskujemy wyłączne prawa na używanie go, jednak jedynie w działalności zarobkowej lub zawodowej. Odnosząc się zatem do przykładu związanego z gwiazdą AC Milanu, nie ma obaw, że osoby, które na szkolnym boisku będą naśladować swojego idola, narażą się na jakiekolwiek konsekwencje prawne.
 

Niekonwencjonalne znaki widzialne.

 

O ile, możliwość zarejestrowania znaku graficznego, np. logo firmy, jest znana raczej każdemu przedsiębiorcy, tak mało który z nich, słyszał o kategorii znaków towarowych niekonwencjonalnych widzialnych. Mowa tu o możliwości zastrzeżenia znaku towarowego przedstawiającego np. ruch przedmiotu lub gest człowieka. Nowe kategorie znaku towarowego, wprowadziła nowelizacja ustawy Prawa własności przemysłowej, która weszła w życie 16 marca 2019 r. Poniżej kolorem czerwonym, różnice w brzmieniu treści art. 120 p.w.p. 

Przed nowelizacją:
Art.  120.  1.  Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 
Obecna treść:
art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
 
W uzasadnieniu nowelizacji znajdziemy wyjaśnienie zmian. Skutkiem konieczności dostosowania p.w.p. do Dyrektywy jest zmiana definicji znaku towarowego, która rezygnuje z konieczności przedstawienia znaku towarowego w sposób graficzny. Dotychczas warunkiem koniecznym było, iż znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. W aktualnych warunkach gospodarki i postępu technologicznego, taki wymóg jest przestarzały, mając na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwięki. Dlatego z uwagi na środki technologiczne proponuje się rezygnację z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej. W konsekwencji zgodnie z nowelizowanym przepisem znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, jeżeli będzie umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i będzie możliwe przedstawienie tego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na ten znak (art. 1 pkt 1 projektu).
 
Znaki ruchome, jak do tej pory stanowią niewielki odsetek dokonywanych zgłoszeń znaków towarowych, jednak z uwagi na rozwój komputerowej animacji i technologii, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna się tej możliwości przyjrzeć bliżej. Nowe przepisy mogą być istotne przede wszystkim dla branży IT, gdyż stwarzają możliwość uzyskania ochrony patentowej do gier.
 

Słowa kluczowe: znak towarowy, znak ruchomy, niekonwencjonalny znak towarowy, urząd patentowy.

W ostatnim czasie media obiegła informacja o tym, iż polski piłkarz Krzysztof Piątek zastrzegł swój znak rozpoznawczy, tzw. cieszynkę, jako ruchomy znak towarowy. Piłkarz wykorzystał nowe rozwiązania, wprowadzone nowelizacją Ustawy Prawo własności przemysłowej. Jak można nowe prawne możliwości wykorzystać w swoim biznesie? 

rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
30 marca 2020
W ostatnim okresie wielu przedsiębiorców prowadzących tradycyjną działalność handlową, zdecydowało się uruchomić sklep internetowy, jako uzupełniający, a dla niektórych w obecnej sytuacji jedyny możliwy kanał sprzedaży. Jednak założenie i prowadzenie
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców stanęło przed koniecznością dostosowania się do nowych warunków i wysłania
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych

Niekonwencjonalne znaki towarowe - rejestracja.

23 stycznia 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.