https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

23 stycznia 2020

Niekonwencjonalne znaki towarowe - rejestracja.

rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego, kto zarządza zespołem. Chociaż idea ta jest mocno zakorzeniona w
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy. Ww. nowelizacja wprowadza m.in. nowe regulacje
06 października 2023
Zmiany na rynku pracy są nieuniknione i często zachodzą w tempie trudnym do przewidzenia. Pojawienie się globalnej pandemii COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszyło ten proces, powodując gwałtowny wzrost popularności pracy zdalnej
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
Sankcja kredytu darmowego to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale warto go poznać, gdyż może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej mechanizmom, korzyściom oraz
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
23 marca 2024
Wspólna odpowiedzialność pracowników za powierzone mienie to temat, który może wydawać się skomplikowany, ale jest niezbędny do zrozumienia dla każdego,
14 marca 2024
W świecie, gdzie dominuje powszechne przekonanie, że "z ZUS-em nie da się wygrać w sądzie", nasza kancelaria prawna udowodniła, że
06 marca 2024
W świecie prawnym, gdzie sprawy sądowe mogą ciągnąć się latami, osiągnięcie szybkiego wyroku jest niczym złoty strzał w dziesiątkę. Nasza
04 stycznia 2024
W naszym najnowszym sprawozdaniu sądowym, kancelaria odniosła ważne zwycięstwo w obronie praw pracowniczych. Sprawa dotyczyła  sytuacji zwolnienia pracownicy poprzez wiadomość
28 października 2023
W dniu 22 września 2023 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, tym razem zawierająca zmiany w sprawach
rejestracja niekonwencjonalnych znaków towarowych

W ostatnim czasie media obiegła informacja o tym, iż polski piłkarz Krzysztof Piątek zastrzegł swój znak rozpoznawczy, tzw. cieszynkę, jako ruchomy znak towarowy. Piłkarz wykorzystał nowe rozwiązania, wprowadzone nowelizacją Ustawy Prawo własności przemysłowej. Jak można nowe prawne możliwości wykorzystać w swoim biznesie? 

Rejestracja znaku towarowego

 
Na wstępie warto zwrócić uwagę na korzyści płynące z faktu zarejestrowania znaku towarowego. Rejestrując określony znak towarowy uzyskujemy wyłączne prawa na używanie go, jednak jedynie w działalności zarobkowej lub zawodowej. Odnosząc się zatem do przykładu związanego z gwiazdą AC Milanu, nie ma obaw, że osoby, które na szkolnym boisku będą naśladować swojego idola, narażą się na jakiekolwiek konsekwencje prawne.
 

Niekonwencjonalne znaki widzialne.

 

O ile, możliwość zarejestrowania znaku graficznego, np. logo firmy, jest znana raczej każdemu przedsiębiorcy, tak mało który z nich, słyszał o kategorii znaków towarowych niekonwencjonalnych widzialnych. Mowa tu o możliwości zastrzeżenia znaku towarowego przedstawiającego np. ruch przedmiotu lub gest człowieka. Nowe kategorie znaku towarowego, wprowadziła nowelizacja ustawy Prawa własności przemysłowej, która weszła w życie 16 marca 2019 r. Poniżej kolorem czerwonym, różnice w brzmieniu treści art. 120 p.w.p. 

Przed nowelizacją:
Art.  120.  1.  Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

 
Obecna treść:
art. 120. 1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
 
W uzasadnieniu nowelizacji znajdziemy wyjaśnienie zmian. Skutkiem konieczności dostosowania p.w.p. do Dyrektywy jest zmiana definicji znaku towarowego, która rezygnuje z konieczności przedstawienia znaku towarowego w sposób graficzny. Dotychczas warunkiem koniecznym było, iż znakiem towarowym może być takie oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. W aktualnych warunkach gospodarki i postępu technologicznego, taki wymóg jest przestarzały, mając na uwadze nietradycyjne znaki towarowe, np. dźwięki. Dlatego z uwagi na środki technologiczne proponuje się rezygnację z wymogu przedstawienia znaku towarowego w formie graficznej. W konsekwencji zgodnie z nowelizowanym przepisem znakiem towarowym będzie mogło być każde oznaczenie, jeżeli będzie umożliwiało odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i będzie możliwe przedstawienie tego znaku w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na ten znak (art. 1 pkt 1 projektu).
 
Znaki ruchome, jak do tej pory stanowią niewielki odsetek dokonywanych zgłoszeń znaków towarowych, jednak z uwagi na rozwój komputerowej animacji i technologii, każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna się tej możliwości przyjrzeć bliżej. Nowe przepisy mogą być istotne przede wszystkim dla branży IT, gdyż stwarzają możliwość uzyskania ochrony patentowej do gier.
 

Słowa kluczowe: znak towarowy, znak ruchomy, niekonwencjonalny znak towarowy, urząd patentowy.

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak