https://www.facebook.com/kancelariajb/
Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Radca Prawny Jarosław Baraniak

Tel: 690 519 875

06 września 2023

Kluczowe wyroki TSUE dla frankowiczów (sprawy: C-287/22 oraz C-520/21)

twitter koronawirus
fb koronawirus
linkedin
Pozew Getback
Pozew Getback
Pozew Getback
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr
30 stycznia 2023
W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń związanych z tzw. sankcją kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego uregulowana jest w art. 45 ustawy o kredycie konsumenckim. Opisana instytucja polega
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
06 września 2023
W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku
30 stycznia 2023
W ostatnim czasie można zauważyć rosnące zainteresowanie dochodzeniem roszczeń związanych z tzw. sankcją kredytu darmowego. Sankcja kredytu darmowego uregulowana jest
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
Kluczowe wyroki TSUE dla frankowiczów

W czerwcu 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał jedne z najbardziej istotnych wyroków w sprawach frankowych. Mowa o wyroku TSUE z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr C-287/22 dot. możliwości żądania przez kredytobiorcę zawieszenia spłaty rat w trakcie trwania sporu o unieważnienie kredytu frankowego oraz wyroku TSUE z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nr C-520/21 dot. zasad rozliczania nieważnej umowy kredytu frankowego. Jak duże znaczenie mają ww. wyroki dla frankowiczów? Przekonamy się w dzisiejszym wpisie.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie nr C-287/22

W dniu 15 czerwca 2023 r. TSUE rozstrzygnął wątpliwości polskiego sądu dotyczące możliwości żądania przez kredytobiorcę zawieszenia spłaty rat w trakcie trwania sporu o unieważnienie kredytu frankowego. Trybunał stwierdził, iż art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym sąd krajowy może oddalić złożony przez konsumenta wniosek o zastosowanie środków tymczasowych mających na celu zawieszenie, w oczekiwaniu na ostateczne rozstrzygnięcie w przedmiocie unieważnienia zawartej przez tego konsumenta umowy kredytu ze względu na to, że owa umowa kredytu zawiera nieuczciwe warunki, spłaty rat miesięcznych należnych na podstawie wspomnianej umowy kredytu, w sytuacji gdy zastosowanie takich środków tymczasowych jest konieczne dla zapewnienia pełnej skuteczności tego orzeczenia.

 

Oznacza to, iż zawieszenie płatności rat na czas trwania postępowania sądowego jest możliwe! Sąd rozpoznający sprawę frankową powinien udzielić zabezpieczenia roszczeń i zawiesić spłatę rat kredytowych, jeśli wymaga tego zapewnienie skuteczności orzeczenia.

Trybunał stwierdził również, że sąd krajowy powinien indywidualnie, w każdej rozpatrywanej sprawie, dokonać oceny przesłanek i w razie potrzeby udzielić zabezpieczenia oraz dokonać zawieszenia spłaty rat. Wydaje się, iż powyższe orzeczenie Trybunału powinno przynieść frankowiczom sporo wytchnienia, bowiem dzięki wyrokowi będą mogli w spokoju oczekiwać na prawomocne rozstrzygnięcie w swojej sprawie, nie martwiąc się z czego zapłacą kolejną ratę nieważnego kredytu frankowego.

 

Jak bardzo przełomowy jest to wyrok dla wszystkich Frankowiczów odzwierciedla komentarz Rzecznika Finansowego, którego to udzielił bezpośrednio po wyroku TSUE: „To kolejne przełomowe dla konsumentów orzeczenie TSUE. Kredytobiorca będzie mógł żądać zawieszenia płatności rat na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego unieważnienia umowy kredytowej. To będzie ogromna ulga dla wielu kredytobiorców, nie tylko finansowa, ale przede wszystkim psychiczna. Rata kredytu, który prawdopodobnie obarczony jest sankcją nieważności nie będzie już kulą u nogi, wpływającą destrukcyjnie na zdrowie czy relacje rodzinne. Do tej pory problemem była niejednolita praktyka polskich sądów w tym zakresie. Dzisiejszy wyrok TSUE sprawia, że sądy nie powinny mieć w tego typu sprawach większych wątpliwości, a kredytobiorcy odczują realną ulgę bez konieczności czekania na ostateczny rezultat długotrwałego postępowania sądowego.”.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nr C-520/21

W drugim opisywanym w dzisiejszym wpisie wyroku TSUE z dnia 16 czerwca 2023 r. Trybunał rozstrzygnął w sprawie pytania prejudycjalnego polskiego sądu dotyczącego tego, czy bankowi lub konsumentowi przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po uznaniu umowy kredytu frankowego za nieważną, ze względu na nieuczciwe warunki umowne.

Zgodnie z ww. wyrokiem, Trybunał orzekł, iż bankom nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po uznaniu umowy kredytu frankowego za nieważną ze względy na nieuczciwe warunki umowne. Tym samym, frankowicze mogą żądać od banku rekompensaty wykraczającej poza zwrot zapłaconych rat miesięcznych!

W swoim wyroku Trybunał podkreślił, iż dodatkowe wynagrodzenie nie należy się bankom, ponieważ nie można premiować przedsiębiorcy, który stosuje nieuczciwe zapisy w umowie. W umowach kredytowych nie można bowiem dopuścić do tego, by jedna ze stron czerpała korzyści gospodarcze ze swojego niezgodnego z prawem zachowania!

 

Wyrok w sprawie nr C-520/21 to kolejne orzeczenie, w którym TSUE opowiada się po stronie konsumentów. Przy analizie ww. wyroku nie może zabraknąć komentarza Rzecznika Finansowego: „Dzisiejszy wyrok TSUE to kolejny, niezwykle istotny etap w wieloletniej batalii o sprawiedliwość, jaką frankowicze musieli stoczyć z bankami, oferującymi toksyczne kredyty. Nie ma już żadnych wątpliwości, że kredytobiorcy mają prawo domagać się od banków wynagrodzenia za bezprawne korzystanie z kapitału. (…) Należy jednak pamiętać, że żadne pieniądze nie są w stanie zrekompensować wielu ludzkich tragedii, ogromu bólu i cierpienia, które stały za nieuczciwymi kredytami. To także niezwykle ważna lekcja dla wszystkich instytucji finansowych, które powinny konstruować produkty finansowe tak, żeby były wolne od nieuczciwych i bezprawnych postanowień, zamiast kierować się wyłącznie chęcią zysku.”.

 

Podsumowanie

Niniejszy wpis i zawarte w nim rozważania jasno pokazują, iż orzecznictwo TSUE oraz polskich sądów opowiada się po stronie kredytobiorców. Dzięki takim właśnie orzeczeniom kształtuje się jednolita linia orzecznicza, co tylko pozytywnie wpływa na polski wymiar sprawiedliwości.

Frankowicze, z uwagi na wciąż rosnące raty zaciągniętego kredytu frankowego, borykali się z wieloma problemami psychicznymi oraz finansowymi. Wielu z nich zapewne nie dało rady wygrać tegoż pojedynku. Dziś frankowicze mają wszelkie potrzebne narzędzia, by walczyć o swoje prawa i w końcu wygrać walkę z nieuczciwymi praktykami niektórych podmiotów!

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak