Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

31 marca 2020 r. zakończyło się 8. posiedzenie Senatu, w trakcie którego, zostały przyjęte ustawy dotyczące walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami, stanowiące tzw. tarczę antykryzysową. Ustawy w założeniu wprowadzają kolejne instrumenty, które mają pozwolić na skuteczną walkę z COVID-19. Jak się okazuje, ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie miała ogromny wpływ na osoby, które aktualnie wynajmują mieszkania lub lokale usługowe.

 

Przedłużenie umowy najmu wyłącznie na podstawie woli najemcy

 

Art. 31s ust. 1 projektu ustawy przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie umowy następuje wyłącznie na podstawie oświadczenia woli najemcy, a wynajmujący nie będzie mógł się temu sprzeciwić. Oświadczenie musi zostać złożone wynajmującemu, najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy najmu. Ponadto w/w projekt ustawy zakłada, że do dnia 30 czerwca 2020 r. niedopuszczalne będzie wypowiedzenie najemcy umowy najmu lokalu oraz wysokości czynszu w takim lokalu.

 

Przykładowo, w sytuacji, gdy ostatnim dniem obowiązywania umowy najmu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy jest dzień 30 kwietnia 2020 r., jej okres obowiązywania zostanie wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r., o ile najemca najpóźniej w dniu 30 kwietnia złoży wynajmującemu właściwe oświadczenie.

 

Co jeśli najemca zalega z płatnościami?

 

W art. 31s ust. 3 projektu ustawy zastrzeżono, że powyższe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania m.in. w poniższych przypadkach:

 - gdy najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą opłat za używanie lokalu, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, a kwota ta przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc;

- gdy używa tego lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- regulacja nie będzie również miała zastosowania do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 

Zagrożenia

 

Projekt ustawy może wprowadzić dużo zamieszania na rynku mieszkań na wynajem, gdyż nie precyzuje co się stanie w sytuacji, gdy okres obowiązywania umowy najmu wydłuży się do 30 czerwca, a wynajmujący już wcześniej podpisał umowę z  innym najemcą, która miała zacząć obowiązywać w okresie pomiędzy 31 marca – 30 czerwca 2020.

 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dnia 26 marca 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uwagi do opisywanej specustawy, w których przedstawił jeszcze bardziej rygorystyczne obowiązki dla wynajmującego. Zdaniem RPO regulacja wymaga uzupełnienia poprzez nałożenie na wynajmującego obowiązku poinformowania najemcy o możliwości złożenia oświadczenia wyrażającego zgodę na przedłużeniu umowy najmu, gdyż najemca może o tym nie wiedzieć.

 

Senackimi poprawkami zajmie się teraz Sejm. Po powtórnym uchwaleniu ustawa będzie czekała na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Rządowy projekt ustawy dotyczącej walki z epidemią koronawirusa przewiduje przedłużenie czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) na dotychczasowych warunkach do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedłużenie umów najmu do 30 czerwca 2020 r.
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania
30 stycznia 2021
W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba osób, którzy padli ofiarą oszustwa polegającego na wykonaniu nieautoryzowanej transakcji płatniczej z ich konta
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
30 stycznia 2021
W ostatnim czasie znacznie wzrosła liczba osób, którzy padli ofiarą oszustwa polegającego na wykonaniu nieautoryzowanej transakcji płatniczej z ich konta bankowego, czyli takiej transakcji, która zostaje przeprowadzona bez wiedzy i
04 października 2020
W przypadku spłaty kredytu konsumenckiego przed czasem, klient może domagać się od banku proporcjonalnej obniżki wszystkich poniesionych kosztów kredytowania. Koszt ten stanowi również prowizja, która w wielu przypadkach była konieczna
03 sierpnia 2020
Rada Polityki Pieniężnej 21 lipca ogłosiła wysokość stóp procentowych. Główna stawka została utrzymana na rekordowo niskim poziomie 0,1 proc. Powyższe powinno spowodować spadek wysokości rat. Jednak nie wszystkie banki uwzględniają
07 czerwca 2020
Nierzadko zdarza się, że tuż po zawarciu umowy kredytu bądź pożyczki, sytuacja życiowa kredytobiorcy zmienia się na tyle, iż nie może sobie pozwolić, lub nie chce zaciągać (kolejnego) zobowiązania finansowego.
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
linkedin
fb koronawirus
twitter koronawirus
linkedin
fb koronawirus
twitter koronawirus

Do końca czerwca nie można wypowiedzieć umowy najmu – regulacje jakie przewiduje ustawa dotycząca walki z epidemią koronawirusa. 

31 marca 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/