Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

31 marca 2020 r. zakończyło się 8. posiedzenie Senatu, w trakcie którego, zostały przyjęte ustawy dotyczące walki z epidemią koronawirusa i jej skutkami, stanowiące tzw. tarczę antykryzysową. Ustawy w założeniu wprowadzają kolejne instrumenty, które mają pozwolić na skuteczną walkę z COVID-19. Jak się okazuje, ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie miała ogromny wpływ na osoby, które aktualnie wynajmują mieszkania lub lokale usługowe.

 

Przedłużenie umowy najmu wyłącznie na podstawie woli najemcy

 

Art. 31s ust. 1 projektu ustawy przewiduje przedłużenie na warunkach dotychczasowych czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) do dnia 30 czerwca 2020 r. Przedłużenie umowy następuje wyłącznie na podstawie oświadczenia woli najemcy, a wynajmujący nie będzie mógł się temu sprzeciwić. Oświadczenie musi zostać złożone wynajmującemu, najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania umowy najmu. Ponadto w/w projekt ustawy zakłada, że do dnia 30 czerwca 2020 r. niedopuszczalne będzie wypowiedzenie najemcy umowy najmu lokalu oraz wysokości czynszu w takim lokalu.

 

Przykładowo, w sytuacji, gdy ostatnim dniem obowiązywania umowy najmu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy jest dzień 30 kwietnia 2020 r., jej okres obowiązywania zostanie wydłużony do dnia 30 czerwca 2020 r., o ile najemca najpóźniej w dniu 30 kwietnia złoży wynajmującemu właściwe oświadczenie.

 

Co jeśli najemca zalega z płatnościami?

 

W art. 31s ust. 3 projektu ustawy zastrzeżono, że powyższe rozwiązanie nie będzie miało zastosowania m.in. w poniższych przypadkach:

 - gdy najemca pozostaje w zwłoce z zapłatą opłat za używanie lokalu, za co najmniej jeden okres rozliczeniowy, a kwota ta przekroczyła kwotę czynszu należnego za jeden miesiąc;

- gdy używa tego lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem;

- regulacja nie będzie również miała zastosowania do najemcy lokalu mieszkalnego, któremu przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości, jeżeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego, chyba że najemca nie może z przyczyn od niego niezależnych używać tego lokalu.

 

Zagrożenia

 

Projekt ustawy może wprowadzić dużo zamieszania na rynku mieszkań na wynajem, gdyż nie precyzuje co się stanie w sytuacji, gdy okres obowiązywania umowy najmu wydłuży się do 30 czerwca, a wynajmujący już wcześniej podpisał umowę z  innym najemcą, która miała zacząć obowiązywać w okresie pomiędzy 31 marca – 30 czerwca 2020.

 

Stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dnia 26 marca 2020 r., Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił uwagi do opisywanej specustawy, w których przedstawił jeszcze bardziej rygorystyczne obowiązki dla wynajmującego. Zdaniem RPO regulacja wymaga uzupełnienia poprzez nałożenie na wynajmującego obowiązku poinformowania najemcy o możliwości złożenia oświadczenia wyrażającego zgodę na przedłużeniu umowy najmu, gdyż najemca może o tym nie wiedzieć.

 

Senackimi poprawkami zajmie się teraz Sejm. Po powtórnym uchwaleniu ustawa będzie czekała na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

 

Rządowy projekt ustawy dotyczącej walki z epidemią koronawirusa przewiduje przedłużenie czasu obowiązywania umowy najmu (zarówno lokali mieszkalnych, jak i lokali o innym przeznaczeniu) na dotychczasowych warunkach do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przedłużenie umów najmu do 30 czerwca 2020 r.
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
23 maja 2022
Pracodawca zatrudniając pracownika musi liczyć się z tym, iż ta osoba będzie miała pewne usprawiedliwione nieobecności w pracy. Co jeśli pracownik nie pojawia się w pracy z usprawiedliwionych przyczyn zbyt
24 lutego 2022
Problem pozorności umów o pracę stale zyskuje na znaczeniu. Coraz powszechniej zdarzają się sytuacje, w których ZUS po kontroli pracownika odmawia przyznania mu prawa do świadczeń z tytułu pracowniczego ubezpieczenia
04 stycznia 2022
Niezależnie od tego czy jesteś na samozatrudnieniu czy na etacie, pracujesz fizycznie czy umysłowo, zawsze warto znać prawo pracy. Dzięki temu możesz uniknąć popełniania kosztownych błędów. Jednak, szczególnie dla pracowników,
03 stycznia 2022
Tylko najlepsi adwokaci od prawa pracy mogą sobie poradzić w szczególnie trudnych przypadkach. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo rozstrzygać spory narosłe w zakładach pracy. Między innymi kryzysy ekonomiczne i
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
linkedin
fb koronawirus
twitter koronawirus
linkedin
fb koronawirus
twitter koronawirus

Do końca czerwca nie można wypowiedzieć umowy najmu – regulacje jakie przewiduje ustawa dotycząca walki z epidemią koronawirusa. 

31 marca 2020

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/