Adwokat Jarosław Baraniak

+48 690 519 875

 

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Baraniak Łódź


adres:

ul. Północna 37 lok. 2 
91 - 425 Łódź

 

e-mail:

poczta@kancelariabaraniak.pl

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Numer NIP
7752599405
 
Numer REGON

385176670

 

Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu z użytkownikami strony. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. 

Specjalista od prawa pracy - Prawnik, Radca Prawny, Adwokat Łódź
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach oraz zasądzone 27 tyś zł.,
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania się z artykułem przygotowanym przez kancelarię i opublikowanym na portalu
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w art. 57 b ustawy z 17 grudnia 1998 r. o
30 września 2021
Niecały rok nasz klient czekał na korzystne rozstrzygnięcie swojej sprawy, w związku z wypowiedzeniem mu umowy o pracę. Efekt? Przywrócenie
22 lutego 2021
Czy nic nie stoi na przeszkodzie, by w trakcie urlopu macierzyńskiego podjąć w tym czasie pracę zarobkową? Zapraszamy do zapoznania
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w

Blog prawa pracy

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka w Łodzi specjalizuje się w sprawach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS).

 

Oferta obsługi prawnej skierowana jest do osób fizycznych, jak również do przedsiębiorstw. Kancelaria świadczy pomoc pracownikom oraz zapewnia właściwe wdrożenie w życie przepisów prawa pracy, w sposób dostosowany do potrzeb biznesowych.

 

 

Świadczona obsługa koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

Prawo pracy dla pracownika (prawa pracownicze):

 

 • Reprezentowanie klientów w sprawach sądowych w sprawach prawa pracy m.in. dotyczących zwolnień pracowników, ustalenia istnienia stosunku pracy,

 

 • Wypowiedzenia umowy o pracę w trybie zwykłym lub trybie natychmiastowych (dyscyplinarnym),

 

 • Sprawy o zapłatę zaległego wynagrodzenia oraz nadgodzin,

 

 • Mobbing, nierówne traktowanie i dyskryminacja,

 

 • Wypadki przy pracy, dochodzenie odszkodowań i postępowania powypadkowe.

 

 • Reprezentowanie klientów w trakcie kontroli ZUS oraz w postępowaniach sądowych w sprawach sądowych z odwołań od decyzji ZUS.

 

 • Sporządzanie pism i odwołań od decyzji ZUS. 

 

Prawo pracy dla pracodawcy:

 

 • Przeprowadzanie audytów mających na celu weryfikację dokumentacji i działań pracodawcy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, BHP i ZUS. 

 

 • Przygotowanie procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, zmierzające do ograniczenia potencjalnej odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu i dyskryminacji.

 

 • Doradztwo w sprawach z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 • Wsparcie w zakresie outsourcingu usług oraz korzystania z pracowników zewnętrznych.

 

 

Sprawy prowadzone przez kancelarię z dziedziny prawa pracy:

 

sprawy pracownicze łódź

 

Bezprawne wypowiedzenie umowy o pracę.

 

Najczęstszym rodzajem sporów w jakim kancelaria reprezentuje klientów, są sprawy dotyczące niezgodnego z prawem, bądź nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. 

 
Umowa o pracę można rozwiązać w kilka sposób.

- na mocy porozumienia stron,

- przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem),

- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia),

- z upływem czasu, na który była zawarta, w przypadku umów o pracę zawartych na czas oznaczony. 

 

Wypowiedzenie umowy o prace za wypowiedzeniem jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy. W wyroku z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 419/97 Sąd Najwyższy, stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, skoro wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy. Brak oczekiwanej przez pracodawcę dbałości, staranności i uwagi w wykonywaniu obowiązków, w pełni uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

 

Za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania, bądź przywrócenia do pracy.

 

W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (tak stanowi art. 45 § 1 k.p.).

 

Publikacje w mediach:

 

Jak legalnie dorobić na urlopie macierzyńskim? Bankier.pl, 21.02.2021r.

Publikacja dostępna pod adresem - www.bankier.pl/wiadomosc/Jak-legalnie-dorobic-na-urlopie-macierzynskim-8055895.html 

Najlepsi 2021

wśród Specjalistów od Prawa Pracy w Łodzi

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS) Łódź - porady

Gałąź prawa związana ze stosunkiem pracy, określająca prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Tel: 690 519 875

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/