Skontaktuj się 

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców
28 lutego 2020
Wypadki losowe mogą znacznie pokrzyżować nasze plany i założenia finansowe. W społecznej świadomości, oczywistym jest zasada wynikająca z kodeksu cywilnego,
26 maja 2020
Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy został zdefiniowany w
17 marca 2020
Nawiązując do tytułu bestsellerowej powieści Gabriela Garcii Márquez’a, poruszamy ważki w ostatnich dniach problem. W obliczu zagrożenia epidemicznego, wielu pracodawców
28 lutego 2020
Wypadki losowe mogą znacznie pokrzyżować nasze plany i założenia finansowe. W społecznej świadomości, oczywistym jest zasada wynikająca z kodeksu cywilnego,

Publikacje z zakresu prawa pracy

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - Prawnik Łódź

Kancelaria Radcy Prawnego Jarosława Baraniaka świadczy usługi w zakresie prawnych zagadnień związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych (ZUS), w szczególności na terenie Łodzi. 

 

Oferta obsługi prawnej skierowana jest do osób fizycznych, jak również do przedsiębiorstw. Kancelaria zapewnia właściwe wdrożenie w życie przepisów prawa pracy, w sposób dostosowany do potrzeb biznesowych.

 

Świadczona obsługa koncentruje się wokół poniższych zagadnień:

 

  • Reprezentowanie klientów w sprawach sądowych dotyczących zwolnień pracowników, ustalenia istnienia stosunku pracy, mobbingu, nierównego traktowania i dyskryminacji, wypadków przy pracy.

 

  • Reprezentowanie klientów w trakcie kontroli ZUS oraz w postępowaniach sądowych w sprawach sądowych z odwołań od decyzji ZUS.

 

  • Sporządzanie odwołań od decyzji ZUS. 

 

  • Przeprowadzanie audytów mających na celu weryfikację dokumentacji i działań pracodawcy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy, BHP i ZUS. 

 

  • Przygotowanie procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom, zmierzające do ograniczenia potencjalnej odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu i dyskryminacji.

 

  • Doradztwo w sprawach z obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

  • Wsparcie w zakresie outsourcingu usług oraz korzystania z pracowników zewnętrznych.

 

♦ Sprawy prowadzone przez kancelarię z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych ♦

 

 

Rozwiązanie umowy o pracę.

 

Najczęstszym rodzajem sporów w jakim kancelaria reprezentuje klientów, są sprawy dotyczące niezgodnego z prawem, bądź nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem. 

 
Umowa o pracę można rozwiązać w kilka sposób.

- na mocy porozumienia stron,

- przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem),

- przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia),

- z upływem czasu, na który była zawarta, w przypadku umów o pracę zawartych na czas oznaczony. 

 

Wypowiedzenie umowy o prace za wypowiedzeniem jest zwykłym sposobem rozwiązania umowy. W wyroku z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 419/97 Sąd Najwyższy, stwierdził, że przyczyna wypowiedzenia nie musi mieć szczególnej wagi czy nadzwyczajnej doniosłości, skoro wypowiedzenie jest zwykłym sposobem rozwiązania bezterminowego stosunku pracy. Brak oczekiwanej przez pracodawcę dbałości, staranności i uwagi w wykonywaniu obowiązków, w pełni uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

 

Za wadliwe rozwiązanie stosunku pracy pracownik może żądać od pracodawcy odszkodowania.

 

W przypadku wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracownik może wnieść odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę do sądu pracy. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, sąd pracy - stosownie do żądania pracownika - orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu - o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach albo o odszkodowaniu (tak stanowi art. 45 § 1 k.p.).

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 

Gałąź prawa związana ze stosunkiem pracy, określająca prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców.

Radca Prawny Jarosław Baraniak
Logo Adwokat Jarosław Baraniak
Kancelaria Radcy Prawnego Łódź
Adwokat Jarosław Baraniak
https://www.facebook.com/kancelariajb/

Łódź, Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl

Adwokat Jarosław Baraniak

Tel. 690 519 875 e-mail: poczta@kancelariabaraniak.pl